Ben jij er klaar voor

Onvoldoende kennis van informatiebronnen en beperkte financieringsmogelijkheden zijn de belangrijkste drempels voor startende ondernemers. Tot die conclusie komt de Rabobank op basis van gegevens van de Kamers van Koophandel en een onderzoek dat TNS NIPO in haar opdracht heeft verricht naar het starterklimaat in Nederland.

Ook regelgeving, administratieve verplichtingen en gebrek aan netwerk noemen starters als drem-pels. Fer Koehorst, afdelingsdirecteur Arrangementen van Rabobank Nederland: "Het is jammer dat beginnende ondernemingen door deze drempels minder goed zijn voorbereid of minder succesvol zijn." Startende ondernemingen vormen een essentieel onderdeel van de Nederlandse economie. Ongeveer 25% van de nieuwe banen komt voor rekening van startende bedrijven. Daarnaast vormen deze starters een drijvende kracht achter het innovatieve vermogen van de economie”, aldus Koehorst.
 

Belangrijkste uitkomsten 

Het onderzoek dat in opdracht van de Rabobank is uitgevoerd door TNS NIPO geeft een goed beeld van de drempels die startende ondernemingen tegenkomen. De meest belemmerende drempels zijn: 

  • gebrek aan kennis van informatiebronnen en advieskanalen (19%)
  • financieringsmogelijkheden (18%)
  • kennis van regelgeving en administratieve verplichtingen (17%)
  • netwerk (14%)

Volgens de Rabobank neemt als gevolg van het aantrekken van de economie het aantal startende ondernemingen vanaf het laatste kwartaal 2003 weer toe. De zakelijke dienstverlening is met 30% van het totale aantal starters veruit de belangrijkste startersector, gevolgd door detailhandel met 15% en persoonlijke dienstverlening met 13%. Een steeds belangrijker deel (12%) van de starters is bovendien van allochtone afkomst. Het aantal allochtone starters is in veertien jaar tijd verdrievoudigd en deze trend zal zich de komende jaren voortzetten. Uit de gemiddelde overlevingskans blijkt dat het starten van een bedrijf een gedurfde aangelegenheid is en daarom een flinke dosis lef en ambitie vraagt. Na twee jaar is 20% van de gestarte bedrijven weer beëindigd en na vijf jaar zelfs 40%. Goede informatie vooraf moet de overlevingskansen van starters vergroten. Verder is er in de startfase behoefte aan voldoende financieringsmogelijkheden. 

Starters in franchise
Ten aanzien van de door startende ondernemers genoemde belemmerende problemen kan franchise vaak uitkomst bieden. Koehorst: “Startende franchisenemers kunnen gebruik maken van de knowhow en ondersteuning van de franchisegever. Daarnaast weten banken uit ervaring dat startende ondernemers binnen kwalitatief goede franchiseformules vaak meer kans hebben op succes of een levensvatbare onderneming. Vanwege een succesvol gebleken formule, is het voor de startende ondernemer makkelijker om vreemd kapitaal te bemachtigen, helemaal als de franchisegever een arrangement met de bank heeft afgesloten. In dat geval is de bank al op de hoogte van de specifieke kenmerken en meerwaarde van de formule. In een arrangement zijn belangrijke zaken dan ook al standaard geregeld en spelen partijen in op de eisen die de bank stelt. Dit kan bij aanvragen van startende franchisenemers veel tijdwinst en gemak opleveren. Bovendien kan de franchisenemer veelal profiteren van aantrekkelijke condities.”

Starters versus franchisegevers
“Bezien vanuit de franchisegever is het van belang dat een franchisenemer beschikt over ondernemerskwaliteiten. Dit is tenslotte het belangrijkste punt voor succes van een franchisevestiging en daarmee de formule. Hiervoor is het onder meer belangrijk dat de potentiële franchisenemer bereid moet zijn zich te schikken naar de centrale uitgangspunten van de franchiseorganisatie. Een zeer ervaren ondernemer zou de opgelegde richtlijnen eerder als een belemmering kunnen ervaren dan een startende ondernemer. Franchisegevers hebben voor het realiseren van hun groeiambities ook startende ondernemers nodig. Het blijft natuurlijk van groot belang dat zij een zorgvuldige selectie toepassen. Ook blijkt uit het onderzoek van de Rabobank dat een groot deel van de starters bij voorkeur kleinschalig wil blijven. Bijna een kwart wil geen personeel aantrekken en circa 65% eventueel beperkt. Dit past in veel gevallen prima binnen het gewenste profiel van de franchiseorganisatie”, aldus Koehorst.

Rabo StartProof
Als grootste kredietverlener voor het Nederlandse MKB neemt de Rabobank in aansluiting op de uitkomsten van het door haar opgedragen onderzoek haar verantwoordelijkheid. “Wij bieden startende ondernemers naast twee nieuwe financieringsinstrumenten een handreiking met een informatieve website. Op de site www.rabobank.nl/bedrijven kunnen startende ondernemers een gratis op maat gesneden ondernemingsplan downloaden”, zegt Koehorst. ”Met onze site helpen we starters om orde in de chaos te scheppen, met de focus op financiële zaken. Wat bijzonder goed aanslaat is Rabo StartProof. Je vult een aantal vragen in en krijgt automatisch een basisplan, inclusief een beoordeling van je plannen. Maar we hebben ook een stappenplan ontwikkeld waarin precies staat wat je moet doen voor je van start gaat. Verder hebben we het Rabo StartersPakket samengesteld. Dit pakket bevat bancaire producten die je nodig hebt om van start te gaan. Bij ’een pakket op maat voor starters’ op onze nieuwe site kan een starter zien welke producten essentieel zijn en welke naar wens nog kunnen wachten. Tot slot kunnen starters een persoonlijke e-scan ondernemerstest doen waarmee ze inzicht verkrijgen in de slaagkansen als ondernemer”.

Vraagtekens
Koehorst nuanceert enigszins het gegeven dat veel starters de houding van banken en financiële instellingen als een lastig knelpunt beschouwen, maar neemt het niettemin zeer serieus. ”Er wordt vaak geroepen: “Ik heb geld nodig en krijg het niet.” Feit is dat circa driekwart van de starters geen geld nodig heeft. Voor de overige 25% bieden bestaande producten, waaronder staatsgarantie, onvoldoende soelaas. Daarom hebben wij twee nieuwe producten ontwikkeld: het Starterskrediet - waarmee je snel te horen krijgt of wij al dan niet bereid zijn tot financiering - en de Opstartlening. Bij die laatste hoeven we geen risico-opslag te rekenen omdat het Garantiefonds van de Rabobank borg staat. Dat betekent rentevoordeel. Wanneer dit gecombineerd kan worden met een arrangementsfinanciering, is deze lening prijstechnisch zeer interessant. Een ander belangrijk kenmerk van deze Opstartlening is dat als het binnen de eerste vijf jaar niet lukt met het bedrijf, de restschuld wordt kwijtgescholden. Daarmee is het gros van de aanvragen afgedekt. Overigens gaan we niet zomaar met iedereen in zee. Uiteindelijk willen we als Rabobank ook in de toekomst achter een ondernemer kunnen blijven staan.”
 

Onderneem ‘t! met de Rabobank
Rabobank is als sponsor van de Franchise & Formule Beurs Onderneem ’t! tijdens alle beursdagen vertegenwoordigd met een stand. De aanwezige starterspecialisten van de Rabobank zullen al uw vragen rondom het starten van een eigen onderneming en de rol die de bank hierbij kan vervullen, graag beantwoorden.

Lees meer over:

Wilt u zelfstandig ondernemer worden, of wilt u uw onderneming uitbreiden met een of meerdere vestigingen? Mogelijk is franchise een goede optie.