Ansveco zorgt voor rokende schoorsteen

Een niet alledaagse franchiseformule staat in de startblokken. Onder de naam Anvesco slaat het familiebedrijf Netten haar vleugels uit en zet een franchiseorganisatie op voor schoorsteenvegers. “Het wordt tijd dat het vak op een professionele en moderne manier wordt neergezet,” omschrijft Plony Netten het uitgangspunt. Samen met zoon Sebastiaan en haar man vormt ze de drijvende kracht achter Ansveco.

Voorlopig is Ansveco een eigen begrip. Wie denkt dat er een afkorting achter de naam schuilgaat, heeft gelijk: Algemene Nederlandse Schoonsteenvegers Company. Alleen mag die naam voorlopig niet voluit gebruikt worden, stelt de Kamer van Koophandel. Want een company suggereert een grote onderneming. En dat is Ansveco voorlopig nog niet. Vooralsnog zijn de doelstellingen bescheiden. Als er over een aantal jaren 25 Ansveco-rayons zijn in Nederland, is Plony Netten tevreden.

De familie Netten is groot geworden op het dak. Grootvader Netten stond al op het dak, vader Netten heeft een bloeiend bedrijf als schoorsteenveger en zoon Sebastiaan volgde weliswaar met goed gevolg een opleiding op automatiseringsgebied, maar de familiekoorts ging niet aan hem voorbij: hij is inmiddels ook aangestoken door het schoorsteenvegers-virus. Hij volgde met succes de opleiding van de Algemene Schoorsteenvegers Patronenbond.

Plony Netten: “Tijdens die opleiding zag en hoorde hij de valkuilen van het vak. Goede schoorsteenvegers zijn vaklui die op het dak werken. Die moet je niet lastig vallen met administratie, boekhouding of reserveringen. Je moet zorgen dat je de telefoon opneemt als je een goede boterham wilt verdienen. Tegenwoordig gaat dat al makkelijker met een mobiele telefoon. Maar een mobiele telefoon op het dak is niet echt bevorderijk voor de veiligheid. Vroeger was de bereikbaarheid lastiger. Ik heb jarenlang een winkel gehad. Op die manier was ik altijd bereikbaar voor klanten en kon ik tegelijkertijd de telefoon voor mijn man aannemen en afspraken maken.“

Markt

De markt voor professioneel schoorsteenvegen is vrijwel onontgonnen in Nederland. Plony Netten: “In Duitsland is schoorsteenveger een erkend beroep waarvoor je een zware opleiding moet volgen. In ons land zijn er misschien 400 goede schoorsteenvegers. Het vak heeft helaas geen goede reputatie. Mensen zijn vaak argwanend ten opzichte van een schoorsteenveger. Deels is dat terecht want er zit helaas nogal wat kaf tussen het koren. Het werk wordt niet goed uitgevoerd of mensen worden op kosten gejaagd. Er is nogal wat beunhazerij. Met onze franchiseformule willen we in feite drie dingen bereiken: we willen door samenwerking het vak van professionele schoorsteenveger uitdragen. Op de tweede plaats willen we de schoorsteenvegers alle rompslomp uit handen nemen zodat hij zich volledig op zijn vak kan toeleggen. En op de derde plaats willen wij een bijdrage leveren aan een gezond leefklimaat.”

De cijfers zijn alarmerend: jaarlijks worden 2.000 mensen in een ziekenhuis opgenomen met koolmonoxidevergiftiging. Het aantal schoorsteenbranden is een veelvoud daarvan, om nog maar niet in te gaan op mensen met klachten aan de luchtwegen die te maken hebben met een stoffige omgeving. “Vaak zaken die terug te voeren zijn op het niet regelmatig laten reinigen van diverse kanalen in en om het huis”, aldus Plony Netten. “In de verzekeringspolis van een brandverzekering staat dat mensen jaarlijks hun schoorsteen moeten laten vegen. Maar veel mensen zijn hiervan niet op de hoogte. Als zelfstandig schoorsteenveger heb je de middelen niet om mensen attent te maken op gevaren van het niet onderhouden van de verschillende kanalen in en om het huis. Dat geldt zowel wat de schoorsteen betreft met het gevaar voor koolmonoxide en het brandgevaar als de kwaliteit van het leefklimaat binnen. Een goede ventilatie is nodig om te kunnen stoken in huis. Wij kunnen dat met behulp van professioneel voorlichtingsmateriaal duidelijk maken. Dat is de meerwaarde van onze formule.”

Opleiding

Een potentiële schoorsteenveger moet aan drie voorwaarden voldoen: hij moet handig zijn en geen last hebben van hoogtevrees. “Maar nog belangrijker dan die twee voorwaarden is het feit dat hij goed met mensen moet kunnen omgaan. Je moet een vertrouwensband opbouwen. Wie komt er nou regelmatig op het dak? Een schoorsteenveger kan als eerste signaleren als het dak gerepareerd moet worden, dat er een investering staat aan te komen. Dat vereist dat je een vertrouwensrelatie moet kunnen opbouwen. Je komt bij heel wat mensen over de vloer. Als je die mensen goed en eerlijk behandeld, komt het werk vanzelf, want mond-tot-mond reclame is van wezenlijk belang in onze branche. Het vak zelf leer je niet binnen een week. Wij gaan potentiële franchisenemers opleiden.

Dat doen we theoretisch, maar vooral praktisch door met ons mee te lopen. Wij hebben inmiddels drie generaties ervaring met het schoorsteenvegen. Wij kennen het vak van binnen en buiten. Pas als de mensen het vak onder de knie hebben, kunnen ze in een rayon aan de slag gaan.”

Plony Netten verwacht dat de nieuwe franchiseformule ook geschikt is voor bestaande schoorsteenvegers of dakdekkers: “Dat zijn mensen die al een zekere belangstelling voor het vak hebben. Wij nemen ze alle rompslomp uit handen: de administratie, het reserveren en de promotie.

De franchisenemers moeten beschikken over een eigen bus met professionele belettering en voorzien van alle noodzakelijke materiaal. Zo’n bus kost inclusief materiaal zo’n euro 35.000. Maar zo’n bus kun je ook leasen. Dan is de startinvestering natuurlijk beduidend lager. We kiezen voor een professionele aanpak. Dat moet je ook met je materiaal en met je huisstijl en bijvoorbeeld de bedrijfskleding uitstralen.”

Rayons

Op papier is Nederland verdeeld in 45 rayons. Maar voorlopig is Ansveco al tevreden als er over enige jaren 20-25 rayons ingevuld zijn. Klanten kunnen nu al 0900-ansveco bellen voor het maken van een centrale reservering. Plony Netten: “Je ziet nu schoorsteenvegers uit Amsterdam die in Den Bosch werken en omgekeerd. Er gaat veel tijd en geld zitten in reizen. Door het werken met een centraal reserveringssysteem kun je ervoor zorgen dat schoorsteenvegers in hun eigen rayon werken. De reistijd die ze daarmee besparen, kunnen ze besteden aan het werk op het dek. Er zijn zoveel schoorstenen en kanalen die wachten op een vakkundige schoonmaak, dat ik ervan overtuigd ben dat er een hele goede boterham mee te verdienen valt.”

Lees meer over:
Bert Jongen Bert Jongen
Redacteur