Alternatieve vormen van financiering; de keuze is reuze

Alternatieve vormen van financiering zijn er volop. Maar wat past nu het beste bij welke franchisevorm? Diederik Werdmölder geeft een overzicht van de mogelijkheden.

Crowdfunding

“Crowdfunding is succesvol bij franchiseondernemingen met een sexy verhaal”, zegt Werdmölder. Maar wat als je dat niet hebt? Het aantal fora’s is enorm, Werdmölder spreekt zelfs over een wildgroei. “In 2018 is in totaal 329 miljoen euro gefinancierd via crowdfunding. Bij crowdfunding ligt de benodigde financiering vaak ergens tussen 100.000 euro en 1 miljoen euro.” Het voordeel van crowdfunding is volgens Werdmölder dat het een goede financieringsmogelijkheid is voor starters. “Bedrijven die voor een project geen lening krijgen bij een bank, kunnen met crowdfunding toch gefinancierd worden en een start krijgen indien aan de juiste criteria wordt voldaan.” Maar nadelen zijn er ook, weet Werdmölder. “Het is erg arbeidsintensief. Bovendien is het geen goedkope vorm van financiering.”

PIN Voorschot

Een voorschot op toekomstige elektronische omzet; PIN Voorschot regelt het. Het is een financieringsvorm die om die reden bij uitstek geschikt is voor franchisewinkeliers en horecaondernemers. “Er moet een PIN-apparaat zijn, anders kan deze vorm niet worden toegepast. De aflossing is geautomatiseerd en gerelateerd aan omzet”, vertelt Werdmölder, die zelf de initiatiefnemer is van deze financieringsvorm. De all-in premie bedraagt volgens hem tussen de 2 en 2,5% per maand. “Dit is ter vergelijking gelijk aan factoring, waar vaak wordt gerekend met ongeveer dezelfde tarieven voor facturen die een betaaltermijn van 30 dagen hebben.” 

Fintech

PIN Voorschot is populair onder winkeliers. Maar er zijn ook allerlei nieuwe financieringsvormen in opkomst, vormen die worden gevat onder fintech. Fintech is een term die staat voor allerlei innovatieve financiële producten en diensten die de manier waarop we met geld omgaan, vereenvoudigen en versnellen. Werdmölder: “Financieringen via fintech-bedrijven verschillen op veel punten van een traditionele financiering via de grootbank. Het gaat vaak om bedragen tussen de 20.000 euro en 250.000 euro, de aanvraag verloopt zoveel mogelijk geautomatiseerd en de kredietbeoordeling geschiedt op basis van een algoritme. Dit zorgt er wel voor dat het snel geregeld kan zijn, maar aan de andere kant is het wel een onpersoonlijke vorm van financiering.”

Beurs

Grote bedrijven die veel geld willen ophalen kunnen naar de beurs. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, maakt Werdmölder duidelijk. “Het franchisebedrijf moet een eigen vermogen hebben van minimaal 5 miljoen euro. De aandelen die worden uitgegeven moeten bovendien bij elkaar een waarde hebben groter dan 5 miljoen euro. Verder is het een vereiste dat er in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar winst is gemaakt.” Deze maken het dat een beursgang vooral interessant is voor franchisegevers, die hun organisatie verder willen uitbouwen en aandeelhouders zoeken die dit willen financieren. “Door middel van een aandelenemissie vergroot men het kapitaal van het bedrijf aanzienlijk”, legt Werdmölder uit. In het verlengde van de beursgang, die vooral geschikt is voor de ‘grote’ franchisegevers, kan de NPEX juist interessant zijn voor franchisenemers. Werdmölder: “NPEX is een (effecten)beurs voor MKB-ondernemers. Deze beurs richt zich op bedrijven die op zoek zijn naar (groei)kapitaal tussen de 500.000 euro en 10 miljoen euro.”

Participatie door gespecialiseerde fondsen

Franchisegevers en franchisenemers die tussen de 500.000 euro en 1 miljoen euro willen financieren, kunnen geld betrekken via gespecialiseerde fondsen. Hoe werkt het? Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds van vaak tientallen of honderden miljoenen euro's. Vanuit dat fonds worden kansrijke franchisebedrijven gefinancierd. Het kapitaal dat participatiemaatschappijen investeren, wordt ook wel private equity genoemd. “Deze financieringsoplossing is over het algemeen beter geschikt voor franchisegevers dan voor franchisenemers, ook omdat het vaak gaat om miljoenen euro’s”, stelt Werdmölder. Een participatiemaatschappij neemt een aandeel in een onderneming waarvan zij verwacht dat deze meer waard zal kunnen worden in de toekomst. “Behalve dat de maatschappij geld investeert, kunnen de bedrijven ook profiteren van de kennis, de ervaring en een netwerk die participatiemaatschappijen in huis hebben”, aldus Werdmölder. Een nadeel volgens hem is wel dat de participatiemaatschappij waarschijnlijk voornamelijk op financiële resultaten op de middellange termijn stuurt.

Informele investering in aandelen door particulieren

Geld en kennis kan ook in huis worden gehaald door particulieren, ook wel ‘business angels’ genoemd, te laten investeren in de franchiseorganisatie. Vaak gaat dit om bedragen tussen de 50.000 euro en een ton. “Ideaal dus voor de franchisenemer met financieringsbehoefte. Maar”, waarschuwt Werdmölder “de investeerder bemoeit zich doorgaans met de dagelijkse gang van zaken. En daar moet men wel mee om kunnen gaan.” Toch zijn er ook voordelen aan verbonden, zeker ten opzichte van soortgelijke financieringsvormen zoals via een participatiemaatschappij. “Die laatste vraagt vaak uitgebreidere rapportages.” 

Factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering die goed is voor de liquiditeit van de franchiseonderneming. Bij factoring, zo vertelt Werdmölder, draagt de franchisegever of -nemer de facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. “Het is geschikt voor bedrijven die veel op factuur leveren. Het voordeel? De onderneming krijgt, in ruil voor een vergoeding aan de factoringmaatschappij, direct zijn geld. Hij hoeft dus niet te wachten totdat zijn facturen zijn betaald.”

Ketenfinanciering

Bedrijven die veel voorraad hebben in combinatie met betrouwbare afnemers, kunnen inzetten op ketenfinanciering, weet Werdmölder. “Bij ketenfinanciering krijgen toeleveranciers een betaalgarantie van hun klant. Met die garantie wordt voorfinanciering door een bank of andere financiers mogelijk.” Het begint volgens Werdmölder allemaal met het samen met de klant opstellen van een betaalgarantie, waaruit blijkt dat deze klant de franchisenemer gegarandeerd betaalt. “Deze betaalgarantie kan men vervolgens opnemen in de kredietaanvraag voor voorraadfinanciering bij de bank. Deze vorm van financiering van producent tot afnemer en alle schakels ertussenin is populair onder inkoopcombinaties.”

Lees meer over:
Diederik Werdmölder Diederik Werdmölder
Oprichter van European Merchant Finance
Stel je vraag aan Diederik Werdmölder