Alternatieve vormen van financiering: gemak, snelheid en flexibiliteit

Alternatieve vormen van financiering hebben hun weg gevonden naar de franchisewereld. Het gemak, de snelheid en flexibiliteit van deze financieringsvormen is aantrekkelijk. Franchise+ licht er twee uit.

PIN Voorschot: ‘Nog veel onduidelijkheid’

“Grootbanken zijn nog steeds selectief in hun acceptatiebeleid en volgen veelal een kredietbeoordelingsprocedure die veel papier vereist en weken kan duren”, zegt Diederik Werdmölder van European Merchant Finance BV (EMF), het bedrijf achter PIN Voorschot. Een gegeven dat zijn concept in de kaart speelt. 

PIN Voorschot rondde het afgelopen jaar ruim vijfhonderd ‘transacties’ af met een totale financieringswaarde van tien miljoen euro. “Het is geen goedkope vorm van financiering, wel een hele simpele en makkelijke. Ondernemers hebben bijvoorbeeld geen enkel omkijken naar de afbetaling en het geld kan binnen enkele dagen beschikbaar zijn”, verklaart Werdmölder het succes. Franchisenemers met een relatief kleine financieringsbehoefte van tussen de 2.000 en 50.000 euro kunnen een aanvraag indienen. Het enige wat PIN Voorschot vraagt zijn jaarcijfers, een recente crediteurenlijst en een uitdraai van de pinomzet “

Vooral dat laatste is belangrijk, wij financieren op basis van de pinomzet. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld 20 procent van hun pinomzet van 100.000 euro lenen, dus 20.000 euro”, aldus de bedenker. De aflossing en de berekende premie over het voorschot, die ergens tussen de 9 en 19 procent bedraagt, worden ook aan de hand van de pintransacties volledig geautomatiseerd, als een all-in premie, terugbetaald aan EMF. “EMF houdt de procentuele afbetaling dagelijks in op de pinomzet.

Daarmee is de aflossing flexibel: heeft de ondernemer een dag minder omzet, dan betaalt hij of zij die dag iets minder terug aan PIN Voorschot”, aldus Werdmölder. De ‘bankier’ onderstreept het met een anekdote. “Wij hebben ook een dierentuin als klant. Deze moest recent enkele weken de deuren sluiten vanwege de vogelgriep. Geen bezoekers, geen omzet én geen afbetaling. Het is overmacht, dan zijn wij coulant.”

Vreemde eend

Werdmölder merkt op dat het afgelopen jaar de crowdfundplatforums als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. “Wij zijn anders, wij richten ons op de kleinere financieringen. Een gebied waar de banken zich steeds meer terugtrekken, gewoonweg omdat dit niet meer voldoende commercieel interessant is voor deze partijen.” Volgend jaar moet het bedrag van 10 miljoen euro dat wordt gefinancierd door PIN Voorschot zijn verdubbeld. “Wij hebben nu zo’n vijftien franchiseondernemers in portefeuille. Daarnaast zijn er contacten met diverse franchiseorganisaties”, verklaart Werdmölder.

Ondanks het toenemend aantal aanvragen, kiest hij voor een verantwoorde en gecontroleerde groei. “Ook omdat wij niet ongelimiteerd geld kunnen aantrekken, dat zorgt voor een natuurlijke rem.” Werdmölder merkt verder op dat er nog veel onduidelijkheid is over alternatieve vormen van financiering. “Daar ligt een taak, voor ons en voor de andere spelers. We moeten er meer en beter over communiceren.” Vooroordelen bestaan er ook, zegt Werdmölder verder. “Natuurlijk roept men dat het duur is. Maar is dat wel zo? Als wij de enigen zijn die bereid zijn een financiering aan te bieden dan zijn wij de goedkoopste. Bovendien is er geen enkel platform dat zo flexibel is als wij.” 

Capital Circle: ‘Veel aanvragen, lang niet alles wordt gehonoreerd’

Capital Circle is in 2015 gestart, in 2016 heeft het in totaal 2 miljoen euro aan financieringen via crowdfunding verstrekt. Voor dit jaar heeft het financieringsplatform zich tot doel gesteld € 8 miljoen te financieren. 

Capital Circle richt zich voornamelijk op het MKB en dan met name franchise. “Zo’n 90 procent van de financieringen via ons platform zijn voor franchiseondernemers”, vertelt Cor de Graaff van Capital Circle. Zo zijn er samenwerkingen met Jamin, Subway, Leonidas en WAAR. “Financieringen variëren daarbij van 25.000 tot 500.000 euro”, aldus De Graaff. Hij merkt op dat crowdfunding in trek is. “Er komt veel op ons af, maar wij merken ook dat veel aanvragen niet kunnen worden gehonoreerd vanwege het te hoge risicoprofiel.” Voordat ondernemers hun project op het platform van Capital Circle mogen aanbieden, worden hun bedrijven namelijk getoetst op verschillende objectieve criteria, zoals kredietwaardigheid, winstgevendheid en solvabiliteit. Ook vindt er een rating plaats door een derde partij, Credit Reform, die Capital Circle inschakelt voor de beoordeling van het financiële plan van elk project.

Zekerheden voor de financiers bouwt Capital Circle ook in als het gaat om de samenwerking met franchiseorganisaties. “Als het gaat om de winstgevendheid wordt in de arrangementen die wij met franchiseorganisaties sluiten afgesproken hoe de prognoses tot stand worden gebracht. Ook wordt gewerkt met terugkoopverklaringen c.q. inspanningsverplichtingen omtrent eventuele terugkoop van de vestiging. Verder worden er afspraken gemaakt voor de eigen inbreng die de solvabiliteit bepalen”, aldus De Graaff. Het voordeel van een arrangement is volgens hem dan ook dat deze afspraken eenmalig vooraf worden gemaakt. “Hierdoor heeft de franchiseorganisatie in het werving- en selectietraject een hoge zekerheid dat de financiering van een nieuwe vestiging geen probleem gaat vormen.”

Gestapelde financieringen

De gelden voor de projecten die via Capital Circle worden gefinancierd zijn 100 procent afkomstig van crowdfunding. “Wij doen niet aan gestapelde financieringen, waarbij naast crowdfunding ook een deel van de financiering verloopt via bijvoorbeeld een reguliere bank. Want wat krijg je dan? De bank gaat altijd voor zekerheid en verzorgt de hypothecaire lening, terwijl wij de overige zaken zoals de inboedel mogen financieren. En als het dan misgaat, staan onze financiers altijd achteraan in de rij.” De Graaff weet dat crowdfunding een snelle manier is om een project te financieren. Het nadeel ten opzichte van een reguliere lening bij een grootbank, namelijk dat een financiering via crowdfunding duur is voor franchiseondernemers, weerlegt De Graaff. “Wij rekenen gemiddeld 7 procent rente, een bank zit daar vaak niet ver vanaf. Die roepen wel dat ze lenen tegen 4 procent, maar als het totale financieringsplaatje goed wordt bekeken, zitten er nog best wat verborgen kosten die er uiteindelijk in resulteren dat men al gauw op een rentepercentage van 6,5 procent uitkomt.”

Lees meer over:
Martijn Louws Martijn Louws
Redacteur

Het doel van EMF Finance is door middel van het PIN Voorschot het Nederlandse kleinbedrijf op eenvoudige wijze van kapitaal voorzien en ondernemers ondersteunen bij het succesvol maken van hun bedrijf.

Capital Circle is een crowdfundingplatform dat bemiddelt tussen investeerders en ondernemers in het MKB, en heeft reeds veel ervaring met de franchisesector.