Als de bank nu eens begrijpt dat...!

Een verzuchting die menig ondernemer, franchisegever en -nemer,  wel eens zal slaken. Ondernemers willen terecht graag grip hebben op de processen die hun bedrijfsvoering raken. Het gros van de processen kunnen franchisenemers en -gevers goed volgen, beïnvloeden en mogelijk vorm geven. Ik kan me goed indenken dat het proces van bedrijfsfinanciering bij menig ondernemer een ‘black box’ gevoel oproept.

Veel gesprekken worden gevoerd met de accountmanager van de bank en veel documenten worden aangeleverd om de financiering te beoordelen. En ondanks die hoeveelheid informatie wordt de kreet, zoals boven aan mijn column vermeld, regelmatig geslaakt.

Juist binnen franchising zou het proces van de kredietverlening zo efficiënt ingericht kunnen worden. Immers veel van de uitgangspunten zijn binnen één formule bekend en vragen zouden nauwelijks meer aan de orde moeten zijn. En toch………

Hoe zou je als franchisegever het kredietaanvraag proces bij de verschillende banken zelf zo veel  mogelijk kunnen sturen? Ik heb in mijn lezingen en gesprekken met franchiseorganisaties het punt een aantal keren besproken. Sturing in het aanvraag proces begint met het zelf als franchisegever samenstellen van een goed informatiepakket. In dit pakket bied je als franchisegever bij een bank de volgende informatie aan:

  • beschrijving van de markt/sector
  • beschrijving van je formule met je pluspunten ten opzichte van de markt/sector
  • beknopte weergave van de financiële positie van de eigen franchiseorganisatie
  • benchmarkgegevens van de eigen organisatie ten opzichte van de markt/sector
  • gegevens van aanvrager (CV inclusief motivatie tot ondernemerschap, privé financiële positie via aangiftes IB e.d.)
  • onderbouwing financieringsvraag (openingsbalans, prognosebalansen en resultaatrekeningen) aangevuld met vestigingsplaatsonderzoek
  • begrote resultaatrekening ten opzichte van de benchmark van de eigen franchiseorganisatie.

Ik heb het gevoel dat een dergelijk aangeleverde aanvraag bij de banken met open armen zal worden ontvangen en dat veel vragen, die anders in de loop van het aanvraag proces worden gesteld, in de documentatie al beantwoord zijn.

Ik ben me bewust van het feit dat de informatie die u ten behoeve van uw franchisenemers verstrekt geobjectiveerd moet zijn om de aanvraag voldoende te steunen. Graag adviseer ik u om met uw accountant te komen tot een heldere presentatie van uw eigen cijfers, de benchmark van uw sector en de benchmark van uw eigen franchiseorganisatie. Ook adviseer ik u om de documentatie helder, beknopt en actueel te houden; wellicht iets voor uw marketingafdeling!

Tot slot geef ik u graag in overweging met betrekking tot de ontwikkeling van uw franchisebedrijf nieuwsbrieven naar banken te zenden onder het mom van: vertel dat je goed bent!

Ik wens u veel grip op het proces genaamd kredietverlening.