Aanscherping lidmaatschapsprocedure NFV

NFV herziet de lidmaatschapsprocedure. Zo vindt er voortaan naast een juridische ook een financiële toetsing plaats. Dit maakte bestuurslid Theodoor Ludwig bekend tijdens de ALV van medio september. De nieuwe financiële toetsing geldt voor zowel nieuwe leden als voor de hertoetsingen van bestaande leden en wordt uitgevoerd door een toetsingscommissie van de NFV, waarin bestaande formuleleden en geassocieerde leden zitting hebben.

Het belangrijkste punt in de beoordeling is dat het businessmodel van de franchisegever voldoende toekomstbestendig moet zijn. Om dit goed te kunnen beoordelen moeten de potentiële leden de jaarcijfers over de afgelopen twee jaar tonen. Daarnaast wordt het organogram van de organisatie beoordeeld en moeten de leden een businessplan/presentatie van de franchiseorganisatie, inclusief een financiële paragraaf, presenteren.

Financiële benchmark

Ook aan de kant van de franchisenemers worden er eisen gesteld, vertelt Ludwig. “De aangesloten franchisenemers dienen een ondernemersresultaat te genereren dat aansluit bij de criteria zoals verwoord door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.” Om dit te beoordelen zal de toetsingscommissie een financiële benchmark van een representatief deel van de franchisenemers moeten kunnen inzien. “Dit wordt beoordeeld conform het norminkomen van de formule. Hierbij is een afwijking naar beneden van plusminus 10 procent acceptabel”, aldus Ludwig. Naast de financiële toetsing nemen we ook nog het toevoegen van extra gedragsregels mee in de beoordeling. “Hoe gedraag je je als franchisegever? En wat wordt verstaan onder goed franchisegeverschap? De komende maanden kijken we verder naar de uitwerking hiervan.” Met de aangescherpte lidmaatschapsprocedure geven we nadrukkelijk handen en voeten aan het keurmerk NFV. 

Hertoetsing

In een eerder stadium is al besloten dat de hertoetsing elke drie jaar zal plaatsvinden in plaats van elke vijf jaar. Er is benadrukt dat de criteria fluïde zijn en er altijd sprake zal zijn van maatwerk. Doel is om een goed beeld te krijgen van de formule in kwestie. Het betreft zowel een toetsing tijdens de lidmaatschapsprocedure als ook een driejaarlijkse hertoets, waarbij tevens de franchiseovereenkomst zal worden getoetst. Alle hertoetsen worden afgesloten met een bezoek door afgevaardigden van de ledencommissie. Tijdens de ALV is er ingestemd met de financiële toetsingscriteria. Eén en ander wordt verder uitgewerkt en in werking gesteld.

Jos gaat, Charlotte komt

Wisseling van de wacht bij de NFV. Jos Burgers heeft per 1 juli jl. afscheid genomen als directeur van de NFV. Hij is met pensioen en is opgevolgd door Charlotte Oude Reimer.

Hoewel Jos Burgers al per juli niet meer werkzaam is voor de NFV, werd in september tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NFV in Utrecht nog eens feestelijk afscheid van hem genomen. Burgers was al decennia werkzaam voor de verenging en heeft nationaal en internationaal de franchisebranche met hart en ziel vertegenwoordigd. Tijdens de ALV waren er warme woorden en humorvolle verhalen voor Burgers van voorzitter Boris van der Ham en vicevoorzitter Willem Spierenburg. Jos Burgers wordt opgevolgd door Charlotte Oude Reimer. Zij is bekend met de franchisewereld en met de vereniging. Oude Reimer was van 2007 tot 2014 al communicatiemanager van de NFV. Nadien heeft zij meerdere communicatie- en managersfuncties vervuld bij diverse bedrijven. Waaronder ook VEDIS, het retailplatform voor innovatie, inspiratie en kennisdeling. 
 

Lees meer over:
NFV
NFV
Franchise+ Franchiseplus
Redactie

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.