DA vervangt directeur

Lisette Havermans is benoemd als algemeen directeur van NDS/DA. Met deze benoeming beoogt Mosadex Groep versneld en concreet synergie te bewerkstelligen tussen DA, D.I.O., Holland Pharma en moederbedrijf Mosadex Groep. Lisette heeft ruime werkervaring in diverse bedrijfstakken en ze heeft kennis van de farmaceutische zorgmarkt.

Binnen de nieuwe directiesamenstelling krijgt Jos Jongstra de verantwoordelijkheid voor de portefeuille ‘ondernemersrelaties’ en de ontwikkeling van de franchiseportfolio.

Om de logistieke performance vlot te trekken en blijvend op het vereiste niveau te krijgen stuurt Jan Bouwman, directeur bij Holland Pharma, de totale logistieke infrastructuur aan. 

In goed overleg verlaat Walborgh Kieskamp de organisatie.

Instelling raad van commissarissen

Naast een wijziging in de directie heeft Mosadex Groep ook besloten een raad van commissarissen (RvC) in te stellen om het integratieproces en de synergie met Mosadex Groep verder aan te zetten. Voorzitter van de RvC is Harry Bruijniks. Harry is een ervaren bestuurder, met name in de retailsector. Met zijn kennis is hij in staat van dichtbij de directie te ondersteunen bij het formuleren van het NDS-beleid.

Bekijk ook