DA-Franchisevereniging opgericht

Op 24 augustus is de DA-Franchisevereniging (DA-FV) officieel opgericht. De vereniging heeft tot doel het behartigen van de collectieve belangen van haar leden die een DA‐samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan met de Nederlandse Drogisterij Service B.V. (NDS). De vereniging zal zich in het kader van de doelstelling inzetten om de samenwerking tussen haar leden en de NDS aan te gaan, voort te zetten en te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door het nemen van initiatieven en het uitoefenen van het instemming‐ en adviesrecht zoals die met NDS overeengekomen zijn. 

Faillissement

Na het faillissement van DA Retailgroep B.V. eind december 2015 is de DA‐formule overgenomen en voortgezet door NDS. Om met de DA-ondernemers in gesprek te komen en deze te betrekken bij de besluitvorming heeft NDS een kernteam gevormd door een afvaardiging van DA‐ondernemers. Een van de resultaten die hieruit is voortgekomen, is de oprichting van de DA‐FV. 

Ruim 85% van de huidige DA‐ondernemers heeft de DA-samenwerkingsovereenkomst getekend. Naar verwachting zullen de laatste voor eind september ook getekend hebben. 

Op de agenda van de DA-FV voor de komende maanden staan in ieder geval: het commerciële plan voor de resterende maanden van 2016 en heel 2017, aanpassen en waar mogelijk verbeteren van het  verdienmodel en de verkiezingen van het bestuur van de DA‐FV. 

Het bestuur

Het bestuur van de DA‐FV wordt gevormd door de volgende DA‐ ondernemers: Gerben Boogaard (voorzitter), Garry van der Heijden (vicevoorzitter en penningmeester), Angelique Jonker (secretaris) en Jeroen de Bruin (bestuurslid).

Bekijk ook