Risico's verzekeren

Ondernemen is risico nemen maar gelukkig zijn veel van die risico’s te verzekeren. Want zonder een adequaat pakket aan verzekeringen is de toekomst van een ondernemer en zijn onderneming in geval van een calamiteit bijna in alle gevallen uitzichtloos. De belangrijkste verzekeringstechnische aspecten zijn onder te brengen in drie categorieën: Bedrijf, Ondernemer en Personeel, afgekort ‘BOP’. Aangezien deze column niet genoeg ruimte biedt om alle drie de categorieën uitgebreid te bespreken beperken wij ons tot de opstal en inhoud van het bedrijf.

Opstal

Voor de opstal dient er onderscheid gemaakt te worden tussen eigendom en huur. Als de ondernemer eigenaar is van de opstal, dient het pand verzekerd te worden op basis van herbouwwaarde inclusief funderingen. Dus niet de aankoop of economische waarde. Bij een monumentaal pand kan de herbouwwaarde aanzienlijk hoger zijn dan de aankoopsom en ook bij een strategisch belangrijke locatie zou de aankoopwaarde aanzienlijk hoger kunnen zijn dan de herbouwsom. Vaak wordt het pand gehuurd en dienen er aanpassingen plaats te vinden of wordt de locatie casco opgeleverd. In dat geval dienen de bouwkundige aanpassingen verzekerd te worden, veelal omschreven als het zogenaamde huurderbelang. Hieronder vallen alle investeringen die spijker en nagelvast verbonden zijn met het object. Te denken valt in dit geval aan: vloeren, scheidingswanden, systeemplafonds, puien, leidingwerk voor elektra/telefonie/IT, airconditioning et cetera.

Inhoud

Voor wat betreft de inhoud krijgen we de splitsing tussen goederen en inventaris. Goederen dienen verzekerd te worden tegen inkoopwaarde. Veelal wordt het verzekerde bedrag vastgesteld aan de hand van de bevoorrading bij de opening of balansdatum. Door seizoensinvloeden en/of feestdagen is de werkelijke voorraad soms een veelvoud van het balansmoment en hier wordt veelal geen rekening mee gehouden tenzij dit in een arrangement/cover van te voren is gesignaleerd en besproken. Als uitgangspunt voor de inventaris geldt de nieuwwaarde. Bij een ‘nul’ project gaat dit veelal wel goed. Immers je neemt de optelsom van de investering in de inventaris. Bij bedrijfsovernames gaat het structureel fout en wordt de boekwaarde verzekerd die betaald is bij de overname. Vaak wordt er dan een bedrag verzekerd dat ligt tussen de 30 en 50% van de werkelijke nieuwwaarde met alle gevolgen van dien. Oorzaak: de ondernemer staat er niet bij stil en de gemiddelde adviseur is niet bekend met de investeringen die gemoeid gaan met een bepaalde formule. 

Tot slot

Ondernemen is risico nemen. Constante aanpassingen van wetten, regelgeving en jurisprudentie vragen aandacht en tijd. Een goed verzekeringsarrangement kan veel ellende voorkomen. Risicomanagement op verzekeringstechnisch vlak behoort daarom een vast onderdeel te zijn van de ‘dagelijkse’ processen. Laat u goed informeren. 

Guus Mineur, SuperGarant Verzekeringen

Lees meer over: