Communicatie

Samenwerken in franchiseverband is geen eenrichtingverkeer. De franchisegever is verantwoordelijk voor het beleid binnen de franchiseformule. De franchisegever zal willen weten wat er leeft bij de franchisenemers. Juist de voeding vanuit de basis, de juiste informatie vanuit de franchisenemers, zal de franchise-organisatie in staat stellen de formule concurrerend te houden. Elke franchisenemer zal zijn mening kenbaar willen maken, zijn belangen willen behartigen en suggesties willen doen. Een efficiënte communicatie is daarom van levensbelang voor een goede samenwerking op franchisebasis.

In een jonge, kleine franchiseorganisatie kan de communicatie nog informeel zijn, omdat de afstand tot de organisatie nog klein is: "de communicatielijnen zijn kort". Groeit de organisatie, dan zullen de communicatielijnen langer worden en zal veelal een franchiseraad worden ingesteld. Dit is een overlegorgaan van franchisegever èn franchisenemers, dat periodiek de voor beide partijen belangrijke zaken bespreekt. In grotere organisaties bestaat soms een Vereniging van Franchisenemers. Van deze vereniging zijn alleen maar franchisenemers lid. Een afvaardiging van de vereniging, dikwijls het bestuur, voert in de franchiseraad het overleg met de franchisegever. De franchiseraad heeft bij de meeste franchise-organisaties slechts een adviserende taak. Dat betekent echter niet, dat de franchiseraad een vrijblijvend gebeuren is. Adviezen van de franchiseraad dienen door de franchisegever serieus te worden genomen.

Daarnaast kunnen voor bepaalde doelen commissies worden ingesteld, bijvoorbeeld de Commissie Reclame & Promotie, de Assortimentscommissie en de Commissie Organisatie & Administratie.

Een goed functionerende communicatie tussen franchisegever en franchisenemers is kenmerkend voor elke goede franchiseorganisatie.

Lees hier verder over de vergoedingen bij franchising