Wordt het franchising?

De franchisenemer loopt als zelfstandig ondernemer beduidend minder risico dan een autonome starter. Immers de franchiseformule is al op andere plaatsen bewezen.

Als franchisenemer wilt u - op termijn - een goed ondernemersinkomen verdienen dat hoger is dan wat in loondienst bereikt kan worden en dat vaak ook hoger is dan van een volledig autonoom werkende ondernemer. U staat een franchiseroyalty of franchisefee af, maar daar staan diensten tegenover en vaak lagere kosten en een betere marge.

Economisch gezien geeft u als franchisenemer een stukje van uw zelfstandigheid prijs. U moet zich aan de afspraken binnen de franchisesamenwerking houden en u bent dus niet vrij in elke keuze. Zo zullen de naam van de vestiging, de kleurstelling, de inrichting, de gezamenlijke reclame et cetera, centraal bepaald worden. Uw ondernemerschap komt tot uitdrukking in goed personeelsmanagement, presentatietechniek, lokale marketing en reclame, fine-tuning van het assortiment. U en uw collega-franchisenemers delen ervaringen met de franchisegever, die hij vervolgens weer aan u doorgeeft, waardoor u weer beter kunt presteren, enzovoorts.

Franchising combineert het beste uit twee werelden. Het combineert de voordelen van het kleinschalig ondernemen met de voordelen van het grootschalige bedrijf. Maar er zijn ook nadelen, of zo u wilt: beperkingen. U maakt afspraken met elkaar en u moet rekening houden met elkaar. Dit kan soms ook emotionele en praktische problemen met zich meebrengen.

Veel mensen zien de gebondenheid als nadeel. U bent niet meer vrij te kopen waar u wilt en wat u wilt. De handelsnaam van de winkel staat vast en is niet uw eigen naam. De inrichting van de winkel moet volgens voorschrift gebeuren en u bent ook al niet vrij in uw reclame. Dan zijn er nog administratieve voorschriften en moet u de jaarrekening opsturen, zodat de franchisegever 'alles' van u weet.

Voor de franchisegever staat daar tegenover, dat hij de franchisenemer niet kan sturen alsof hij een filiaalleider is, dat hij op een andere wijze met zijn franchisenemers rekening moet houden dan met zijn filiaalleiders. Hij moet er bijvoorbeeld ook rekening mee houden, dat de harde kritiek van franchisenemers zijn personeel op het hoofdkantoor op scherp zet. De franchisenemer vertoont meer initiatief en denkt lang niet altijd in dezelfde lijn als de centrale directie.

Is het nog niet helemaal duidelijk? Bekijk dan deze infographic om erachter te komen of het starten van een franchise onderneming iets voor jou is!

Infographic

Klik hier om erachter te komen hoe je een formule kiest.