Wat is franchise nemen?

Franchising is bijzonder geschikt voor de startende ondernemer, maar ook de gevestigde ondernemer kan in franchiseverband een succesvolle doorstart maken. Steeds vaker sluiten geves­tigde onder­nemers zich aan bij een franchi­seformu­le om hun rendement te vergro­ten en daar­mee de conti­nuïteit van de eigen onderne­ming te waarborgen. Ondernemen brengt grote kansen en risico’s met zich mee. Bij goed ondernemerschap gaat het erom de kansen te vergroten en de risico’s te verkleinen. Daarvoor is franchising bij uitstek geschikt. Maar denk erom: resultaten in het verleden en elders bieden geen garanties voor uw toekomst.

De franchi­sene­mer is juridisch en economisch zelfstandige ondernemer. Hij mag het merk en de handelsnaam van de formule gebruiken. De franchisenemer heeft daar recht op, omdat hij een franchiseovereenkomst heeft gesloten met de franchisegever, aan wie hij daarvoor een vergoeding betaalt. Hij krijgt daarbij de kennis aangereikt die nodig is om met de formule succesvol te zijn.

Lees hier verder bij is franchisenemen iets voor mij?