Franchiseraad

Wat is een franchiseraad?

De franchiseraad is het centrale overlegorgaan tussen franchisegever en de franchisenemers. De franchiseraad bestaat uit een afvaardiging van de centrale organisatie en een afvaardiging van de franchisenemers. De franchiseraad bespreekt aangelegenheden die alle franchisenemers binnen die formule aangaan. Een rechtvaardige manier van werken verhoogt over het algemeen het onderlinge vertrouwen en de neiging van franchisenemers om beslissingen of wijzigingen te accepteren.

De instelling van de franchiseraad is veelal overeengekomen in de franchiseovereenkomst die franchisenemer heeft gesloten.

Hoe werkt een franchiseraad optimaal?

Juist binnen een franchiseorganisatie, waarbij samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer cruciaal is, is het van levensbelang om een goedwerkende franchiseraad verankerd te hebben.

In een jonge, kleine franchiseorganisatie kan de communicatie informeel zijn, omdat de afstand tot de organisatie nog klein is: "de communicatielijnen zijn kort". Groeit de organisatie, dan zullen de communicatielijnen langer worden en zal veelal een franchiseraad worden ingesteld.

Voor een optimale werking van de franchiseraad zijn er een aantal zaken die van tevoren goed geregeld dienen te zijn.

Download de whitepaper:

Samen met Koelewijn & Partners hebben wij een whitepaper geschreven over de franchiseraad. Hieronder is de whitepaper te downloaden.