De franchiseovereenkomst

De samenwerking in franchiseverband dient zondermeer gebaseerd te zijn op wederzijds vertrouwen. Daarbij is het noodzakelijk afspraken met elkaar te maken. De basisafspraken tussen franchisegever en franchisenemer worden schriftelijk vastgelegd in een franchiseovereenkomst. Dit zijn bindende afspraken. Doorgaans krijgt de aspirant franchisenemer een standaard franchiseovereenkomst voorgelegd, die ook aan de andere franchisenemers is aangeboden. Sommige overeenkomsten zijn kort en bondig, maar laten veel ruimte voor meningsverschillen, andere zijn zeer uitgebreid en kunnen daardoor de lezer afschrikken. Het is daarom belangrijk, dat een franchiseovereenkomst duidelijk is en bovendien is opgesteld in begrijpelijke taal. De looptijd van de franchiseovereenkomst is in de regel 5 jaar. Afwijkende looptijden zijn eveneens mogelijk.

Afspraken worden op een bepaald moment gemaakt. In de loop der tijd kunnen, onder invloed van nu nog niet te voorziene omstandigheden, wijzigingen in de afspraken gemaakt moeten worden. Nieuwe wetgeving kan daartoe bijvoorbeeld aanleiding geven of noodzakelijke bijstelling van de formule als gevolg van een verandering in de behoeften van de consument. Het moet daarom mogelijk zijn om de franchiseovereenkomst incidenteel aan te passen aan de veranderde praktijk. Zo'n gelegenheid doet zich voor na afloop van de contractperiode, wanneer voor de daarop volgende periode een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan. Het is daarbij van belang, dat er wederzijds vertrouwen bestaat. Het vernieuwde contract zal dan een duidelijke voortzetting zijn van de eerdere versie. 'Onredelijk bezwarende' wijzigingen mogen niet voorkomen.

Onderwerpen die in een franchiseovereenkomst onder meer aan de orde kunnen komen zijn:

 • Franchise: recht op toepassing van de formule, handelsnaam en merk
 • Exclusief gebied voor de franchisenemer
 • Handelsnaam: hoe toe te passen
 • Franchisehandboek: betekenis ervan
 • Wijziging instructies; recht en plicht aanpassing
 • Inrichting en exterieur, te maken conform de formule
 • Plicht franchisegever om de formule verder te ontwikkelen
 • Opleiding en training
 • Verkoopondersteuning en reclame
 • Inkoop producten en diensten
 • Boekhouding en administratie
 • Controle en inspectie t.b.v. de uniformiteit
 • Verzekeringen, wat moet en wat kan
 • Zelfstandig ondernemerschap franchisenemer
 • Wederzijdse vrijwaring
 • Inbreuk door derden op de rechten van franchisegever
 • Vergoedingen voor diensten van franchisegever
 • Betaling
 • Duur van de overeenkomst, bepalingen voor verlenging
 • Tussentijdse beëindiging en overdracht van de onderneming
 • Defungeren door bijvoorbeeld ziekte
 • Beëindiging door wanprestatie
 • Gevolgen van beëindiging
 • Verplichtingen van franchisegever bij beëindiging
 • Verplichtingen van franchisenemer bij beëindiging
 • Geheimhouding en non-concurrentiebeding
 • Inbreng onderneming in een andere vennootschap
 • Inspraak en reglement Franchiseraad
 • Boetebeding
 • Arbitrage- en geschillenregeling

Franchiseovereenkomst voor franchisenemer

Ben je aspirant franchisenemer en heb je een leuke formule gevonden en ben je van plan om binnenkort een franchiseovereenkomst te tekenen? Dan raden we je aan om het volgende artikel te lezen zodat je weet waar je op moet letten voordat je je handtekening zet.

Download de whitepaper over franchisecontracten

In samenwerking met Koelewijn & Partners hebben we een whitepaper ontwikkeld over franchiseovereenkomsten. Deze wordt automatisch toegezonden indien u hieronder uw gegevens invoert.

Maar eerst: de voorovereenkomst

Na het grondig doornemen van de franchiseovereenkomst en het begrijpen van de juridische ins en outs, is het wellicht tijd om een stap terug te doen. Voordat je jezelf en je franchisenemers bindt aan een definitieve overeenkomst, is het vaak nuttig om een voorovereenkomst te sluiten. 

Klik op de knop om meer te leren over het belang van een voorovereenkomst en hoe deze je kan helpen om een meer geïnformeerde beslissing te nemen in jouw franchiseavontuur.