The Read Shop maakt formule ‘NFC proof’

Naar aanleiding van verschillende gesprekken met franchisenemers en franchisegevers heeft minister Kamp van Economische Zaken indertijd het initiatief genomen om een gedragscode te laten opstellen voor de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer. Hiertoe is een schrijfcommissie benoemd met de opdracht een gedragscode te schrijven. Inmiddels heeft de minister aangegeven dat de Nederlandse Franchise Code (NFC) middels een benoemde overeenkomst in de wet zal worden verankerd.

Retail Development Company (RDC) heeft samen met het franchisebestuur besloten om mee te werken aan een vrijwillige implementatie van de code en hiernaar ook te zullen handelen. In samenwerking met AG|Hart franchiseadvocaten, het Vakcentrum, RDC en het franchisebestuur is er de afgelopen 1,5 jaar gewerkt aan het ‘NFC proof’ maken van de franchiseovereenkomsten en alle aanhangende zaken zoals het handboek en het recente franchisereglement. 

“Wij hebben de statuten waar nodig geactualiseerd en een huishoudelijk reglement toegevoegd. Het franchisereglement is toegevoegd aan de overeenkomsten zodat er duidelijkheid is over het advies en instemmingsrecht en alle partijen effectiever kunnen besturen”, aldus een woordvoerder van The Read Shop franchisebestuur.