Nieuwe franchiseformule van start: Finzie

Onder de naam Finzie gaat deze maand een nieuwe franchiseformule van start, die zich richt op het optimaliseren van geldzaken van consumenten. 

Finzie is de naam waaronder de franchiseformule van Romeo Financiële Diensten gaat opereren, zo bleek vorige week tijdens een presentatie van de formule aan ruim 50 businesspartners. De formule is ontstaan vanuit de overtuiging dat door het efficiënt en relatiegericht organiseren van financiële dienstverlening, consumenten beter en voordeliger bediend kunnen worden.

“We weten dat consumenten gelukkiger leven als hun geldzaken op orde zijn. Tegelijkertijd kun je constateren dat ze daar niet of nauwelijks inspanning voor willen verrichten. Daar ligt onze taak”, aldus directeur Paul van der Meijs. “Hoewel onze relatie met klanten vaak op het hypotheekmoment zal beginnen, optimaliseren we als onafhankelijk financieel coach meteen alle verzekeringen en maken deze provisieloos. Vervolgens checken we iedere maand of onze klanten nog wel het beste uit zijn, berichten hen daarover en ondernemen actie als dat nodig is.”

Franchisenemers zijn ook klanten

Finzie wil haar klanten kostenefficiënt bedienen en datzelfde geldt voor haar franchisenemers. Van der Meijs: “Bij de ontwikkeling van de formule zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Zo hebben we neuromarketing-onderzoek ingezet om de formule op cruciale punten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en verwachtingen van de consument. Verder houdt Finzie alle overbodige kosten buiten de deur. We werken alleen in de cloud, opereren niet vanuit een winkellocatie en hebben een centraal klantenteam dat de bemiddeling doet en alle werkzaamheden voor niet-complexe producten uit handen neemt. De franchisenemer kan zich volledig concentreren op het geven van advies en het bewerken van zijn gebied. Wij denken een nieuwe generatie franchisenemers aan ons te binden. Financieel coaches die zich willen focussen op een goede en lange adviesrelatie met hun klant en alle andere werkzaamheden graag uitbesteden.”