Guus Mineur: Wat als uw werknemer een ziek kind of partner heeft?

In deze situatie is er geen sprake van verzuim voor de werknemer zelf en dient dus door werkgever en werknemer opgelost te worden. Wat kan je als werkgever wel aanbieden. Als een werknemer plotseling een ziek kind, zieke partner of ouder moet verzorgen, hoeft de werknemer daar niet altijd vrij voor op te nemen. Dankzij de Wet arbeid en zorg kan de werknemer recht hebben op (deels) betaald kortdurend zorgverlof.

Dit verlof is bedoeld voor situaties waarin geen andere oplossing is. Als een ziek kind bijvoorbeeld door de partner of de grootouders van de werknemer kan worden opgevangen, heb je geen recht op dit kortdurend zorgverlof. Als werkgever mag je vragen aan te tonen dat het verlof noodzakelijk is. Alleen als het grote problemen zou opleveren voor het werk, kan je als werkgever weigeren. De werknemer mag in een jaar tijd maximaal twee keer de contracturen per week als kortdurend zorgverlof opnemen. Bijvoorbeeld als de werknemer 32 uur per week werkt, kan de werknemer dus per jaar 64 uur opnemen. Deze uren mogen versnipperd worden. De opgenomen dagen tellen niet als vakantiedagen: dus deze kunnen dus niet van het vakantietegoed van werknemer worden afgetrokken.

Guus Mineur,
SuperGarant Verzekeringen