Guus Mineur: Verzekering voor arbeidsongeschiktheid geen overbodige luxe

Bent u franchisenemer? Dan heeft u zich misschien niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Daar heeft u mogelijk goede redenen voor. U vindt het risico klein, zo'n verzekering is te duur of de verzekering is ingewikkeld. Maar in hoeverre kloppen die argumenten?

Wanneer u als ondernemer niet meer kunt werken door een ziekte of een ongeval kunt u niet bij de overheid aankloppen voor een vervangend inkomen. Het enige vangnet is de bijstand. Maar dan moet u eerst uw eigen vermogen opmaken. Iedere ondernemer zal zich dus wel hebben verzekerd, zou je denken. Mis! Een groot deel van de zelfstandigen heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Drie argumenten spelen hierbij een rol. Klein risico?'Ik ben nooit ziek', hoor je vaak. 'En als ik een keer griep krijg, kan ik die periode zelf wel overbruggen.' Tja, de kans dat u wordt getroffen door een ernstige ziekte of invalide raakt door een ongeval lijkt niet erg groot, slechts 10% van de franchisenemers raakt arbeidsongeschikt. Maar als het u overkomt, heeft u vrijwel altijd een groot probleem, ook financieel. Kunt u dan in uw huis blijven wonen, uw kinderen de geplande studie laten volgen en op vakantie blijven gaan?

Het risico is te vergelijken met het risico van een brand. Dat is ook niet groot. Maar vrijwel iedereen heeft zijn huis verzekerd, het financiële risico als het misgaat is te groot. U kunt het ook anders benaderen. Stel een 35-jarige ondernemer met een verzekerd bedrag van € 30.000,- wordt langdurig arbeidsongeschikt. Tot de AOW-leeftijd moet er dan een bedrag beschikbaar zijn van 67-35 = 32 jaar x € 30.000,- = € 960.000,-. En dan laten we de inflatie en een verdere opschuiving van de AOW-leeftijd nog buiten beschouwing. Ga daar maar eens voor sparen!

Te duur?

Veel ondernemers vinden een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te duur. Het gaat inderdaad om een flinke premie. Maar uit berekeningen blijkt dat die premie vaak wel lager is dan het prijskaartje van werknemersverzekeringen voor sociale zekerheid (dat minder zichtbaar is, omdat de werkgever dan betaalt). Bovendien is de premie van een AOV fiscaal aftrekbaar en biedt een AOV een betere dekking. En als u minder premie voor uw AOV wilt betalen, kunt u kiezen voor het aanpassen van de dekking, bijvoorbeeld met een lager verzekerd bedrag of een langere wachtperiode. Daarmee verzekert u in ieder geval een groot deel van het financiële risico.

Ingewikkeld?

Het is wel een heel gedoe om uit te pluizen welke verzekeringsmogelijkheden er zijn en welke het beste bij u passen. Het is bijna een kunst om een dekking samen te stellen die helemaal aansluit op uw wensen en omstandigheden. Gelukkig is er een oplossing. Laat u adviseren door een professionele, onafhankelijke adviseur! U krijgt dan inzicht in de (inkomens)risico's die u loopt en de verschillende manieren waarop u die kunt afdekken.

Conclusie

Een goede AOV is geen overbodige luxe. Al helemaal niet als u kiest voor een verzekering waar u ook iets aan heeft als u gewoon gezond aan het werk bent. Er zijn namelijk verzekeraars die u kosteloze ondersteuning bieden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Bijvoorbeeld met een jaarlijkse online gezondheidscheck, kosteloze preventieadviezen en een personal coach. En als het toch fout gaat, helpen ze u met professionele ondersteuning bij re-integratie. Belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf en uw inkomen!

Guus Mineur,
SuperGarant Verzekeringen