Guus Mineur: Passende arbeid

Ziekteverzuim, Arbodienstverlening, WIA. Elke ondernemer krijgt ermee te maken. Omdat wet- en regelgeving steeds veranderen en CAO's worden aangepast kan een werkgever het overzicht kwijtraken. In deze rubriek treft u relevante informatie ter ondersteuning bij het uitvoeren van uw verzuimbeleid. Op de eerste ziektedag heeft 40% van de zieke medewerkers resterende mogelijkheden en kan dus passende werkzaamheden verrichten. Passend werk mag ingezet worden vanaf de eerste ziektedag. Het adequaat inzetten van passend werk leidt tot lagere verzuimcijfers en bespaart dus geld. Indien uw werknemer door ziekte of een ongeval zijn/haar werk niet meer kan uitvoeren, moet de werkgever passend werk voor de zieke medewerker vinden. Passend werk is al het werk dat de werknemer nog kan doen. Passende arbeid kan ook gaan om een aanpassing van het eigen werk. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kijkt de werkgever of er ander werk binnen het bedrijf of bij een andere werkgever beschikbaar is. Het kan ook voorkomen dat passend werk tijdelijk is, omdat de werknemer na enige tijd het oude werk weer kan oppakken. Indien een medewerker passend werk weigert, moet u het loon van de medewerker inhouden. Indien er discussie is of het werk wel of niet passend is, kan er een deskundige oordeel bij het UWV aangevraagd worden. Vindt het UWV het werk ook passend dan moet de medewerker aan de slag of kan worden ontslagen. Het niet tijdig inzetten van passend werk leidt tot het verlengen van de loondoorbetalings-verplichting met maximaal 52 weken. Tip:Denk nu al na over passende arbeid. Maak een overzicht van deze werkzaamheden binnen uw bedrijf. Passend werk mag namelijk alles zijn, ook opruim- en schoonmaakwerk. Meldt een medewerker zich ziek, vraag dan wat de medewerker nog wel kan en biedt dan direct passend werk aan. Het adequaat inzetten van passend werk werkt zeer preventief.

Guus Mineur

SuperGarant Verzekeringen

070-3204680

Samen met een aantal franchise- en brancheorganisaties voeren wij zorgportalen uit. Door uw en onze expertise te bundelen kan er een uniek zorgportaal voor uw organisatie ontstaan.