Guus Mineur: Hoeveel moet ik mijn medewerker doorbetalen bij ziekte?

U bent verplicht uw medewerker twee jaar lang door te betalen.Het eerste jaarHet eerste jaar dat een medewerker ziek is, betaalt u minimaal 70 procent van zijn of haar inkomen, waarbij het wettelijk minimuminkomen de ondergrens is. Het kan natuurlijk zo zijn dat in de CAO of het arbeidscontract is afgesproken dat u als werkgever bijvoorbeeld 90 of 100 procent doorbetaalt als een medewerker ziek wordt. Het tweede jaarHet tweede jaar betaalt u ook 70 procent, maar dan geldt de ondergrens niet meer. Het uit te betalen bedrag kan dus lager zijn het minimum loon. Ook voor het tweede jaar kunnen er afwijkende afspraken zijn gemaakt in de CAO of arbeidsovereenkomst. BijzonderVoor bijvoorbeeld (deels) arbeidsongeschikte en zwangere medewerkers gelden bijzondere regels.

Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl/werkgevers onder het kopje 'Mijn werknemer is ziek'.

SuperGarant Verzekeringen

Guus Mineur

070-3204680

Samen met een aantal franchise- en brancheorganisaties voeren wij zorgportalen uit. Door uw en onze expertise te bundelen kan er een uniek zorgportaal voor uw organisatie ontstaan.