Guus Mineur: Grip op verzuim! Kan dat?

Ziek is ziek. Daar kan je als werkgever weinig aan veranderen, toch? In maart vorig jaar had ik een afspraak bij een werkgever uit de Randstad met ongeveer 110 medewerkers. Er was sprake van bedrijfsopvolging en de opvolger wilde graag ge?nformeerd worden over de werkzaamheden van het Vakcentrum ZorgPortaal waar SuperGarant de uitvoering van verzorgt. De werkgever had zich prima voorbereid. Er waren vooral veel vragen over de rolverdeling, wie doet nou wat. Tijdens het gesprek kwamen ook de verzuimcijfers van de afgelopen jaren aan de orde. Het verzuimpercentage van dit bedrijf was de afgelopen twee jaar bijna 10% terwijl 3% de norm is binnen de branche. Als reden hiervoor werd aangegeven dat het bedrijf te maken heeft met een aantal langdurige 'pechgevallen' waardoor het verzuim de afgelopen twee jaar zo hoog was. Pure pech, daar kan je als werkgever maar weinig aan doen, toch! Het is realistisch om ervan uit te gaan dat ziekteverzuim niet altijd te voorkomen is. Ziekteverzuim is wel met een effectief verzuimbeleid te beperken, bijvoorbeeld door het voeren van een vaste procedure voor ziek- en herstelmeldingen, het bijhouden van een goede verzuimregistratie, het bekendmaken van de ziekteverzuimprocedure aan alle betrokkenen en door regelmatig het ziekteverzuimbeleid te evalueren en zo nodig bij te stellen. Samen met de werkgever zijn wij vanaf de maand april aan de slag gegaan om het verzuimbeleid voor zijn bedrijf in richten. Vervolgens is de casemanager bij de werkgever aan tafel geschoven. Ten eerste om kennis te maken en vervolgens om duidelijke afspraken tussen de uitvoerders te maken en om alle zieke medewerkers te bespreken. Na een jaar kunnen we voorzichtig beoordelen wat het resultaat is. Over de periode 01-08-2011 tot 01-08-2012 bedraagt het verzuimpercentage 3,97%. Een daling van ongeveer 6%! Uiteraard heeft dit ook directe gevolgen voor het gehele rendement van de onderneming.

Guus Mineur

SuperGarant Verzekeringen

Samen met een aantal franchise- en brancheorganisaties voeren wij zorgportalen uit. Door uw en onze expertise te bundelen kan er een uniek zorgportaal voor uw organisatie ontstaan.