Guus Mineur: Frequent verzuim

Ziekteverzuim, Arbodienstverlening, WIA. Elke ondernemer krijgt ermee te maken. Omdat wet- en regelgeving steeds veranderen en CAO's worden aangepast kan een werkgever het overzicht kwijtraken. In deze column treft u relevante informatie ter ondersteuning bij het uitvoeren van uw verzuimbeleid met betrekking tot frequent verzuim. Er wordt gesproken over frequent verzuim als een werknemer zich meer dan 3 keer per jaar ziek meldt. Vaak is er bij een patroon van frequent kortdurend ziek melden (minder dan 7 dagen achtereen) meer aan de hand. Frequent verzuim kan een signaal zijn voor langdurig verzuim. Een dag verzuim van een medewerker kost u ongeveer EUR 250. Het kort frequent verzuim valt veelal in uw 'eigen risico tijd' en komt volledig voor uw rekening. Frequent verzuim van uw medewerkers verhoogt de werkdruk bij collega?s, indien er geen vervanging is. Dit be?nvloedt de sfeer binnen uw team negatief. Door het houden van verzuimgesprekken kunt u samen met uw medewerker naar oplossingen zoeken om het verzuim te verminderen/voorkomen.

Guus Mineur

SuperGarant Verzekeringen

070-3204680

Samen met een aantal franchise- en brancheorganisaties voeren wij zorgportalen uit. Door uw en onze expertise te bundelen kan er een uniek zorgportaal voor uw organisatie ontstaan.