Guus Mineur: Beschikking UWV nieuwe ziektewet altijd opvragen

Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking getreden. Deze wet, ook wel bekend onder de noemer 'Modernisering Ziektewet', heeft grote financi?le gevolgen voor werkgevers en werknemers. Binnenkort, wij verwachten in de vakantie periode, ontvangt u van het UWV een informatiebrief met bijlage. De bijlage bevat een lijst met ex-werknemers van uw onderneming die in het jaar 2012 uitkeringen van de Ziektewet (ZW) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA- WGA-flex) hebben ontvangen. Het UWV verzoekt u deze bijlage binnen 4 weken terug te sturen en aan te vinken van welke gevallen u beschikkingen ZW of WIA wilt ontvangen. Onjuistheden kunt u in de bijlage aangeven. Na ontvangst van de beschikking kunt u binnen 6 weken bij het UWV bezwaar maken. Uw premie 2014 wordt hoger als sprake is van uitkeringen aan ex-werknemers die bij u ziek uit dienst zijn gegaan. Wij adviseren u van alle medewerkers aan te geven dat u een beschikking wilt ontvangen. De administratie van UWV is niet altijd feilloos gebleken. Het is dus belangrijk dat iedere werkgever, de toekenningen Ziektewet en WGA Flex controleert en opvraagt. Stelt u geen controle in, dan loopt u het risico te veel premies te gaan betalen. Bijvoorbeeld voor personen die nooit bij u hebben gewerkt. Of personen die bij u hebben gewerkt maar niet ziek uit dienst zijn gegaan. De komende maanden zullen wij u nader informeren over alle consequenties van deze nieuwe wet.

Guus Mineur

SuperGarant Verzekeringen BV

www.supergarant.nl

Samen met een aantal franchise- en brancheorganisaties voeren wij zorgportalen uit. Door uw en onze expertise te bundelen kan er een uniek zorgportaal voor uw organisatie ontstaan.