Focus franchiseformules verschuift van groei naar optimalisatie

Het Nederlandse franchiseklimaat staat onder druk door veranderingen in de bedrijfsomgeving van franchiseformules. Dit heeft tot gevolg dat het aantal franchisevestigingen in Nederland stabiliseert. De sector staat aan de vooravond van een nieuwe fase waarbij de focus verschuift van groei naar optimalisatie. Om franchise ook in de toekomst aantrekkelijk te houden is het maken van een afweging over de optimale mix van franchisevestigingen en filialen noodzakelijk, dat stelt ING Economisch Bureau in de themavisie Franchise.

Als bedrijfsmodel won franchise in Nederland jarenlang terrein. Inmiddels is franchise in een aantal sectoren volgroeid, het totale aantal vestigingen neemt al 5 jaar nauwelijks toe en de omzet stabiliseert. Door veranderingen in de bedrijfsomgeving zoals verstedelijking, concurrentie vanuit het buitenland en de opkomst van e-commerce houden franchiseformules de uitgangspunten van hun formule tegen het licht. Dit leidt onder andere tot een heroriëntatie van de vestigingenmix en strategie. De focus verschuift van groei in vestigingen naar optimalisatie van het vestigingenbestand.

3 Scenario’s voor een optimale vestigingenmix

Voor de toekomstige mix van filialen en franchisevestigingen zijn 3 scenario’s denkbaar: 
1. inzet op de groei van het belang van franchisevestigingen
2. een status quo
3. een geleidelijke afbouw ten faveure van filialen. 

Formules staan hierbij voor een complexe beslissing. Vanuit de belangen van franchisegevers en franchisenemers is een afweging van financiële, commerciële, juridische en operationele argumenten nodig om uiteindelijk tot een juiste mix te komen. “De dynamiek in de markt brengt voor zowel franchisegevers als franchisenemers de urgentie met zich mee om te veranderen”, aldus Dirk Visser, specialist franchise en arrangementen. “Heroriëntatie van de vestigingenstrategie kan essentieel blijken maar vraagt wel om wederzijds draagvlak bij zowel de franchisegever als de franchisenemers.”

Lees hier de volledige Themavisie Franchise van de ING.

ING staat u met raad en daad bij.