Faillissementen in retail op laagste niveau sinds 2008

Het aantal faillissementen in de detailhandel neemt verder af in 2016, en komt uit op het laagste punt sinds 2008. De sector is gevoelig voor economische bewegingen. Het is gunstig voor de sector dat veel consumenten meer te besteden krijgen, nu de cao-lonen stijgen en de inflatie laag is. Als dit leidt tot hogere uitgaven, groeien de verkoopvolumes en gaan minder retailers failliet. Dat verband blijkt significant te zijn, over een langere periode, dit meldt ABN AMRO.

De crisis raakte de sector dan ook hard. Vanaf 2009 tot en met 2013 daalde de koopkracht van huishoudens ieder jaar, daarom hielden de consumenten vaker de hand op de knip. In die tijdsspanne daalden de uitgaven aan kleding 5%, aan schoeisel met 11%, aan artikelen voor woninginrichting met 27% en aan huishoudelijke artikelen met 19%. 

De faillissementsgraad (het aantal faillissementen ten opzichte van het aantal bedrijven) komt dit jaar vermoedelijk uit op 0,44%: het laagste niveau sinds 2007. Over de afgelopen 7 jaar was dit gemiddeld 0,63%.

Verwachtingen

Diverse winkeliers slaagden er in 2016 in om uit de financiële problemen te geraken. Dat heeft onder meer te maken met de kostenstructuur van veel retailers. Omdat de vaste kosten hierbinnen een grote component vormen, draagt de extra omzet vaak direct bij aan de winstgevendheid. Een grote groep retailers is daardoor weliswaar uit de acute problemen, maar heeft nog altijd weinig vet op de botten. Onverwachte negatieve economische ontwikkelingen kunnen zodoende wel grote gevolgen hebben.

Toch blijven er diverse uitdagingen voor de sector bestaan. Zo is de concurrentie groot en is er sprake van overcapaciteit van fysiek vloeroppervlak. In de non-food detailhandel lagen de verkoopvolumes in 2015 ongeveer 10% lager dan 11 jaar eerder, terwijl er 11% meer vloeroppervlak is.

Naar verwachting zal een deel van het dit jaar gespaarde inkomen, volgend jaar alsnog worden uitgegeven. ABN AMRO verwacht voor de particuliere consumptie een groei van 1,7%, na een groei van 1,3% over 2016. Deze factoren leiden ertoe dat het aantal faillissementen binnen de sector ook volgend jaar op een lager niveau zal liggen dan in de crisisjaren.