College Tour Franchising bij Rijksuniversiteit Groningen

Het vak franchising is een belangrijk thema aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een vak op masterniveau dat studenten als aanvulling op hun kernprogramma kunnen kiezen. Het vak is populair: elk jaar kiezen tussen 250 - 300 studenten hiervoor.

Sinds het jaar 2000 houdt drs. Evelien Croonen zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en ondernemerschap. Haar specialisatie is franchising, sinds een aantal jaren coördineert en verzorgt ze een vak op dit gebied. 

Communicerende vaten

Om studenten bewust te maken van het belang van theorie voor het begrijpen van praktijksituaties en zo nodig het bijsturen hiervan verzorgt Evelien regelmatig gastcolleges. “Theorie en praktijk zijn nu eenmaal communicerende vaten: voor het ontwikkelen van goede theorie is de praktijk hard nodig. De wetenschappelijke inzichten zijn dan ook te danken aan de bereidwilligheid van verschillende franchisegevers en -nemers om aan onderzoeken mee te werken en aan de mensen uit de franchisepraktijk die in dit vak gastcolleges hebben gegeven. In de afgelopen jaren hebben verschillende franchisenemers, franchisegevers, consultants en accountants als gastdocenten aan de RuG opgetreden. Deze colleges worden door de studenten altijd zeer gewaardeerd”, vertelt Evelien. 

College Tour

Marjolein Boshuizen en Evelien Croonen kennen elkaar door een eerdere samenwerking van de RuG met Koelewijn & Partners. Na deze samenwerking is Marjolein gevraagd een gastcollege binnen het vak franchising te verzorgen. “Als enthousiast vertelster die met haar ruime praktijkervaring in twee bekende franchiseformules, namelijk Oil & Vinegar en New York Pizza, en als senior franchiseconsultant kon zij de studenten een goed beeld schetsen van de franchisepraktijk”, aldus Evelien. 

Het college was opgezet als een ‘College Tour’ waarbij Evelien de theorie presenteerde en Marjolein aangaf in hoeverre de theorie overeenkomt met de praktijk. Het gevolg was een levendige discussie waarbij de studenten een beter inzicht kregen in welke situaties de theorie wel of niet klopte en waarom.

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.