De Clercq Advocaten Notariaat

Al ruim 160 jaar laten een groot aantal, veelal landelijk opererende, bedrijven en stichtingen hun belangen behartigen door De Clercq Advocaten Notariaat. Wij bieden vriendelijke tarieven, goede kennis van zaken en een uitstekende service. Onze kennis en onze ervaring met specifieke marktsectoren, zoals onder meer franchise, ondervindt waardering vanuit het hele land. www.declercq.com

QR-codes en privacy: waar aan te denken?

column

wat zijn nu eigenlijk de privacy regels voor het gebruik van QR-codes? Dat leest u in deze column.

Relatiebeding in de franchiseovereenkomst: Wet franchise van toepassing?

column

Postcontractuele non-concurrentiebedingen in een franchiseovereenkomst zijn sinds de invoering van de Wet franchise...

Ondersteuning en bijstand in coronatijd

Juridisch

Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is de coronacrisis nog in alle heftigheid aanwezig. Van enkele...

De Clercq Advocaten Notariaat: Q&A coronacrisis

De Clercq Advocaten Notariaat  heeft  een Q&A opgesteld met als doel veel gestelde vragen over de Coronacrisis te...

Het wetsvoorstel Wet Franchise in vogelvlucht

Juridisch

Eind 2018 heeft de wetgever het wetsvoorstel Wet Franchise gepubliceerd.

Revolutie of evolutie? Ontwikkelingen in de rechtspraak omtrent prognose problematiek

Juridisch

Het moge duidelijk zijn dat een prognose een wezenlijk onderdeel vormt bij de besluitvorming van een kandidaat...

Baanbrekende ontwikkelingen of storm in een glas water?

Juridisch

De ontwikkelingen in de franchisebranche blijven onverminderd doorrazen. Een tweetal recente ontwikkelingen zijn...

Verwerken van klantgegevens: doe het goed!

Franchisegevers en franchisenemers zullen zich ook aan de wettelijke privacyregels moeten houden. Doen zij dat niet...

Nieuwe Europese wetgeving: klank en geur als merk?

Juridisch

Franchiseformules gebruiken merken om hun waren en diensten te onderscheiden van de waren en diensten van de...

Bescherming IE-rechten: niet 'of' maar 'wanneer'

Juridisch

Franchising en intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een...

En toen ging de franchisegever failliet ......

Juridisch

Door het recente faillissement van Halfords wordt wederom onderstreept dat het economische klimaat in Nederland...

De verwerking van persoonsgegevens in franchiseverband

Juridisch

Klanten zijn belangrijk voor franchiseformules. Ze vertegenwoordigen de belangrijkste bron van inkomsten voor...

Reclames en franchise

In de column van juni in de Franchise+ nieuwsbrief is al enige aandacht besteed aan een uitspraak van de Reclame...

Fr@nchise en e-commerce: enkele juridische valkuilen

Juridisch

E-commerce heeft de afgelopen jaren binnen franchising een belangrijke rol gekregen. Waren de franchiseformules in...

Stel je vraag!