Franchising groeit

Franchising als systeem van distributie blijkt zeer succesvol te zijn. Franchising is meer dan 100 jaar oud. Eind zestiger, begin zeventiger jaren komt er een doorbraak van het fenomeen in Europa, ook in Nederland. Het aantal franchisevestigingen is in 15 jaar tijd drie maal zo groot geworden. Franchising staat meer dan ooit in het centrum van de belangstelling. Franchising kent een enorme belangstelling. Franchising is vooral bekend binnen de detailhandel. Echter groeit franchising momenteel het sterkst binnen de zakelijke dienstverlening. Terecht, want ook hier biedt franchising interessante mogelijkheden. Denkt u daarbij aan de hypotheekadviseurs, assurantie tussenpersonen maar ook aan uitzendbureaus, opleidingsinstellingen en horecabedrijven.

Ook internationaal en met het oog op de éénwording van Europa biedt franchising perspectieven. We zien het om ons heen: marketing wordt steeds belangrijker, de concurrentiedruk neemt toe, ook vanuit het buitenland. De klant stelt hoge eisen, kapitaalverschaffers worden kritischer, het belang van schaalgrootte neemt toe. Veel organisaties zoeken een oplossing voor deze problematiek. Franchising - als distributie-methode - kan het antwoord zijn, omdat het een scala aan mogelijkheden biedt.

Het succes van franchising is goed te verklaren: de franchisenemers kunnen zich toeleggen op datgene waar zij goed in zijn, de praktische en de commerciële kant van hun bedrijf. De franchisegever zorgt voor ondersteuning op allerlei gebieden waar de franchisenemer niet de tijd en het geld, of zelfs weinig belangstelling voor heeft. Uit publicaties blijkt, dat ook in de komende jaren een voortgaande groei wordt verwacht, zowel met betrekking tot het aantal franchisegevers als het aantal vestigingen per franchiseformule.

Onderzoek heeft uitgewezen dat:

  • de slagingskans van startende ondernemers in franchiseverband rond de 90% ligt;
  • in franchiseverband gemiddeld betere resultaten worden gerealiseerd dan bij niet-samenwerkende zelfstandige ondernemers.

Lees hier alles over de verschillende type franchises die we hebben in Nederland en andere landen.