De voorovereenkomst

Voor de franchisegever is de informatieverstrekking niet geheel vrijblijvend. De franchisegever verstrekt in het voorstadium namelijk informatie aan de kandidaat franchisenemer. Hiermee is hij direct ook juridisch verbonden. Hij kan immers achteraf aansprakelijk worden gesteld als de informatie onvolledig of onjuist was. In dat kader kiest de franchisegever er dan ook wel eens voor om een voorovereenkomst te sluiten met de (kandidaat)franchisenemer. Hierin worden dan afspraken gemaakt over de geheimhouding. Ook worden er afspraken gemaakt over informatie uitwisseling, duur van de voorovereenkomst, het werkgebied, financiële afspraken, het vinden van een geschikte winkellocatie en een vestigingsplaatsonderzoek. Dit is wel bij bijna elke franchiseorganisatie anders.