Uitdagingen voor supermarktondernemers

De supermarktondernemers staan voor diverse uitdagingen, zoals de nieuwe cao voor de levensmiddelenbranche en de aangekondigde verlaging van de leeftijd van het volwassenenloon van 23 naar 21 jaar. Kostopdrijvende factoren. Internet is ook zo’n uitdaging. Dat kost de supermarkten nog steeds geld.

“Maar in 2015 is wel een omslag gemaakt. Intussen zien we dat winkels met webshops een hogere omzetindex scoren. De ontwikkeling naar meer online gaat toch door. Iedere franchisenemer moet hierin zelf beslissen wat wijs is”, vertelt Marco Mulder, manager retailconsultancy bij Marshoek.

Met de huidige lage rente is het klimaat voor investeringen in ieder geval gunstig. Het onderzoek toont dat ondernemers die te lang wachten met herinvesteren hun omzetontwikkeling zien stagneren. Niet indutten maar goed investeren in vooruitgang, adviseert Marco Mulder daarom. 

Benchmarkrapport 

Marshoek publiceert het benchmarkrapport over de Foodretail van 2015. Daarmee wil Marshoek haar supermarktkennis delen met ondernemers en retailketens, zodat die hun onderneming kunnen spiegelen aan gemiddelden in de markt. Daarnaast onderzoekt Marshoek trends en ontwikkelingen en geeft haar visie op de ondernemer van de toekomst. Dit jaar zijn er meer dan 250 supermarkten van zelfstandige ondernemers meegenomen in de benchmark.

Marshoek is een partner voor administratie, salarisadministratie en bedrijfseconomisch-, fiscaal- en strategisch advies.