Positief beeld van ontwikkelingen in supermarktbranche

Marshoek publiceert deze maand het benchmarkrapport over de Foodretail van 2015. Dit jaar zijn er meer dan 250 supermarkten van zelfstandige ondernemers meegenomen in de benchmark. De eerste indrukken van de ontwikkelingen in 2015 zijn positief: 

  1. De totale supermarktomzet is afgelopen jaar met 3,2% gestegen naar € 34,33 miljard. Die groei is te verklaren met de extra (de 53e) week in 2015. Wanneer voor zowel 2014 als 2015 met 52 weken wordt gerekend is de omzetstijging 1,1%. Ondernemers deden het beter dan de markt met een stijging van 2,9%.
  2. De brutowinst in 2015 is in de gehele branche toegenomen met 0,5% punt. Dat is opmerkelijk na het wegvallen van actieformule C1000. Het vers aandeel is eveneens gestegen met bijna 1%.
  3. Het loonkostenpercentage is voor het eerst sinds jaren niet meer gestegen, maar gedaald met 1,7%. Zowel door beheersing van Kost Prijs Uurloon (KPU) als Omzet Per Werk Uur (OPWU). De ontwikkelingen van de cao zal in 2016 invloed hebben op het loonkostenpercentage.

Schaalvergroting

“De schaalvergroting gaat door. Wel zien we een tendens dat kleinere winkels zich meer gaan profileren als gemaks-winkel ten gunste van hun winstgevendheid”, vertelt Marco Mulder, manager retailconsultancy bij Marshoek. Ook merkt hij het volgende op: “In 2015 is gezocht naar de rol van online in de food. Deze ontwikkeling zal een versnelling krijgen in 2016.” 

Qua rendement scoorden de kleine supermarkten opvallend goed. Over alle omzetcategorieën steeg de winst met 28,9%. Het verdwijnen van actieformule C1000 heeft daar sterk aan bijgedragen volgens de analisten van Marshoek. “Er is daardoor slimmer met acties omgegaan en een ander concurrentieveld ontstaan.”

Zo hebben de kleinere winkels zich geherpositioneerd. “Zij willen de slag niet meer winnen van de grote winkels op de prijs van de A-merken. Ze zetten in op de lokale toegevoegde waarde en op service.”

Marshoek is een partner voor administratie, salarisadministratie en bedrijfseconomisch-, fiscaal- en strategisch advies.