Ondernemers presteren beter

De supermarkten hebben het goed gedaan in 2015 en franchisenemers beter dan de markt. De winsten bij kleine supermarkten stegen het sterkst. Dit blijkt uit een jaarlijkse benchmark van Marshoek. De onderzoekers hebben 260 franchisevestigingen van zes verschillende supermarktformules in de benchmark betrokken. Van Albert Heijn, Jumbo, Plus, Emté, Coop en Spar werd naar rato van de markt een representatief aantal vestigingen uitgelicht.

Volgens Marco Mulder, Manager Retailconsultancy bij Marshoek, geven de cijfers ‘een betrouwbaar beeld van wat zich in franchisesupermarkten afspeelt’.
Ondernemers hebben het opnieuw beter gedaan dan de markt, luidt de voornaamste uitkomst. Waar de totale omzet van supermarkten vorig jaar steeg met 1,1 procent, lag dit groeipercentage bij franchisevestigingen op 2,9 procent. Het zijn vooral de grote supermarkten die profiteren van de omzetgroei. De winkels met een omzet van meer dan 250.000 euro per week gingen er 3,3 procent op vooruit. De kleine winkels met een weekomzet onder de 50.000 euro krompen daarentegen. De zondagopenstelling van grotere winkels heeft met dat contrast te maken, weet Mulder. Maar dat betreft de omzet. Qua rendement scoorden de kleinere winkels juist opvallend goed. Over alle omzetcategorieën steeg de winst overigens met 28,9 procent. Het verdwijnen van actieformule C1000 heeft daar sterk aan bijgedragen volgens de analisten van Marshoek. “Er is daardoor slimmer met acties omgegaan en een ander concurrentieveld
ontstaan.”

Gunstig investeringsklimaat 

Zo hebben de kleinere winkels zich geherpositioneerd. “Zij willen de slag niet meer winnen van de grote winkels op de prijs van de A-merken. Ze zetten in op de lokale toegevoegde waarde en op service.” Ook de 1 procent stijging van het versaandeel ten opzichte van het totale aanbod in de winkels, heeft bijgedragen aan een beter rendement. En de 53e werkweek in 2015 pakte gunstig uit omdat veel kosten al over 52 weken waren gedekt. Daarnaast daalden de loonkosten voor het eerst sinds jaren. Dat lukte bij de kleine vestigingen vooral dankzij een hogere productiviteit en het meer zelf meewerken door de ondernemers. Ondertussen staan deze ondernemers ook weer voor uitdagingen, merkt Mulder op. Hij wijst op een nieuwe cao voor de levensmiddelenbranche en de aangekondigde verlaging van de leeftijd van het volwassenenloon van 23 naar 21 jaar. Kostopdrijvende factoren. Internet is ook zo’n uitdaging. Dat kost de supermarkten nog steeds geld. “Maar in 2015 is wel een omslag gemaakt. Intussen zien we dat winkels met webshops een hogere omzetindex scoren. De ontwikkeling naar meer online gaat toch door. Iedere franchisenemer moet hierin zelf beslissen wat wijs is.” Met de huidige lage rente is het klimaat voor investeringen in ieder geval gunstig. Het onderzoek toont dat ondernemers die te lang wachten met herinvesteren hun omzetontwikkeling zien stagneren. Niet indutten maar goed investeren in vooruitgang, adviseert Marco Mulder daarom. 

Het volledige rapport is te downloaden op www.marshoek.nl.

Marshoek

Marshoek is een partner voor administratie, salarisadministratie en bedrijfseconomisch-, fiscaal- en strategisch advies.