Verzuimprotocol: wie doet wat bij ziekte?

Laatst kreeg een van onze casemanagers de vraag over de regels die gelden bij een ziekmelding. Wat is de rol van de werkgever maar ook bijvoorbeeld hoe een werknemer zich ziek kan/mag melden en welke regels er voor de werknemer gelden als hij bijvoorbeeld tijdens vakantie ziek wordt. De antwoorden zijn meestal terug te vinden in een verzuimprotocol.

In een verzuimprotocol staan alle spelregels en verantwoordelijkheden omtrent arbeidsongeschiktheid  voor u als werkgever en voor de werknemer. Werkgever en werknemer worden vanuit de Wet verbetering poortwachter verplicht om zich optimaal in te zetten tijdens arbeidsongeschiktheid. Deze wetgeving is dan ook de basis voor het opstellen van een verzuimprotocol. 

In het verzuimprotocol staat onder andere welke stappen genomen moeten worden maar ook hoe een werknemer zich ziek moet melden en bij wie hij zich ziek moet melden. Het is daarom van belang om de werknemers bij indiensttreding een kopie te overhandigen van het verzuimprotocol. Heeft u dit niet gedaan? Of merkt u dat niemand meer weet wat er in staat? Deel het dan nog een keer uit. 

Verzuimprotocol, hoe maakt u hem?

U kunt als werkgever zelf een verzuimprotocol maken, maar deze moet wel voldoen aan de wettelijke regels. De basisregels zijn te vinden in de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast kunt u nog specifieke regels opnemen die gelden binnen uw bedrijf. Bij het maken van een verzuimprotocol is het slim om ook de afspraken met uw arbodienst of bedrijfsarts erbij te nemen. Deze staan in het contract dat u met hen hebt afgesloten en/of in hun aanvullende voorwaarden.

Frank Smits
SuperGarant Zorg en Verzekeringen
Adviseur
FSmits@supergarant.nl

Frank Smits
Frank Smits Frank Smits
Adviseur

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.

Stel je vraag aan Frank Smits