Tips voor het bouwen van een winkel

Een mooi moment is het: je besluit om een winkel te openen. Vaak is de initiatiefnemer vooral bezig met wat er zoal in de winkel gaat gebeuren. Logisch, het wordt je broodwinning. De weg naar een fysieke winkel is echter geplaveid met uitdagingen. Goede voorbereiding en een plan waarbij niets aan het toeval overgelaten wordt, zijn dan van essentieel belang. Des te sneller kun je je klanten ontvangen.

In deze column schets ik graag wat er komt kijken bij het bouwen van een winkel. De te doorlopen fases in vogelvlucht zijn: het initiatief zelf, daarin zet je het idee en plan voor je winkel op papier. Daarna moeten deze plannen naar een uitvoerbaar concept vertaald worden. Hulp van een professional zal je daarbij zeer waardevolle inzichten verschaffen. Dan volgt het daadwerkelijke ontwerp, efficiënt uitvoerbaar. Aan de hand van dat ontwerp kun je vervolgens je budget vaststellen. Ook daarvoor geldt: wie slim bouwt, bespaart geld. In de daaropvolgende fase van voorbereiding komen alle offertes aan bod, structureer je de planning, doe je de technische afstemming met de betrokken partijen en heb je aan het eind je begroting rond. In dit traject is het nu tijd voor het aanvragen van de benodigde vergunningen en goedkeuringen, een goed contact met de gemeente is dan wenselijk. De uitvoeringsfase is de laatste stap op weg naar de opening. In deze fase moet er een alerte en ervaren bouwbegeleider optreden als "waakhond", zodat er kwaliteit geleverd wordt en het budget niet wordt overschreden. Het laatste stadium is de opening: feest!

Het begint bij het pand

Je weet waar je je winkel graag zou zien. Heb je al een pand op het oog? Dan kun je dit pand samen met je bouwbegeleider onderzoeken. Voldoet het bouwkundig aan de eisen? Is het brandveilig? Welke vergunningen zijn er nodig voor het doel wat je nastreeft? De bouwbegeleider kan op basis van je wensen omtrent ruimte en inrichting ook meezoeken naar een geschikt pand. Zijn contacten in de makelaarswereld zijn daarbij van onschatbare waarde. Een geschikt pand gevonden? Dan ben je klaar voor het ontwerp. Alles moet op elkaar aansluiten, jouw idee van hoe je winkel vormgegeven moet worden, wordt vertaald naar praktische bouwtekeningen, elektrische schema's en een lijst met noodzakelijke installaties. Met goedgekeurde plannen kun je dan offertes gaan opvragen, of nog beter, dit door je bouwbegeleider laten doen. Hij staat immers in dienst van jou en zal het onderste uit de kan halen.

Vergunningen

Vraag je bouwbegeleider om je te helpen bij het regelen van alle vergunningen, hij hakt dagelijks met dit bijltje. Je kunt zelf niet alles weten en je ziet al snel iets over het hoofd. Zijn de vergunningen allemaal geregeld, de offertes akkoord en je planning in orde, dan kun je aan de slag. Draai je nieuwe pand van het slot en laat de bouw beginnen!

De bouw zelf

Niet voor niets heb je alles tot in de puntjes geregeld, materialen uitgezocht en weet je hoe je je winkel wilt hebben. Bezoek regelmatig de bouw, om te controleren of iedere partij zich aan de planning en de materiaalkeuze houdt. Nog beter: laat dit over aan je bouwbegeleider, die hier dagelijks mee te maken heeft. Bouwen zonder zorgen betekent energie overhouden voor het werk waar je het voor doet: het openen en runnen van je eigen zaak. 

Eindelijk: de opening!

Zodra alle bouwende en installerende partijen uit het pand zijn, kun je beginnen aan de grote schoonmaak en de schappen vullen. Eerst volgt echter nog de eindoplevering, waarbij je dient te controleren of alles naar tevredenheid is uitgevoerd. Ook hiervoor geldt dat een goede bouwbegeleider in het voortraject al lang heeft gezorgd dat alles is gegaan zoals het moet en bovenal volgens planning. De eindoplevering geschiedt dan op tijd en zonder kopzorgen. Daarna kunnen we alleen nog zeggen: "Succes met je mooie winkel!"

Robin Albersen
Building Retail

Robin Albersen
Robin Albersen Robin Albersen
Directeur en eigenaar