Elektriciteit, verzekeringen en de RI&E

Ook in 2016 werden de meeste branden veroorzaakt door elektrische installaties. Tientallen winkeliers zijn vorig jaar hierdoor getroffen. Kortsluiting, te hoge vermogens, beschadigde kabel etc. 

Blijkt na een brand uw installatie niet te voldoen aan de vereiste normen dan loopt u mogelijkerwijs het risico dat uw verzekeraar de dekking beperkt bij schade. Ook met betrekking tot bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen kunnen dekkingsbeperkingen optreden. 

Maar ook binnen de RI&E is de veiligheid met betrekking tot elektriciteit rond arbeidsmiddelen en installaties een van de onderwerpen die worden behandeld. Zo dient er te worden gekeken of deze conform de juiste normen zijn aangesloten en/of aangelegd én periodiek worden gekeurd. Deze verplichte keuring van elektrische installaties zien we ook terug in de voorwaarden gekoppeld aan uw brandverzekering. 

Elektrische installatie

Uw elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 3140 (of NEN 1010 bij nieuwbouw). NEN staat voor Nederlandse Norm. Een fout of storing in de elektrische installatie is namelijk een van de grootste oorzaken van brand. Daarnaast kan de combinatie van stof, vuil en de warmte van elektriciteit brand veroorzaken. Houdt de ruimte van uw elektrische installatie dus vuil- en stofvrij. En laat uw elektrische installatie eens in de drie jaar controleren door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf.

NEN 1010

De NEN 1010 geeft richtlijnen voor de technische eisen waaraan een elektrische installatie moet voldoen. Een inspectie is een onderdeel daarvan, onder meer om te bepalen of het gebruikte elektrisch materieel voldoet aan de eisen en is geïnstalleerd volgens de wettelijk voorgeschreven norm. Deze norm is een onderdeel van het Bouwbesluit.

NEN 3140

De NEN 3140 geeft veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Hierin worden onder andere de inspectie en het onderhoud van elektrische installaties, apparaten en toestellen beschreven. Ook wordt exact beschreven hoe een inspectie moet worden uitgevoerd, zodat schade aan personen en zaken wordt voorkomen. Door te werken volgens de richtlijnen van de NEN 3140, kunt u voldoen aan de eisen die de Arbowet stelt aan elektrische installaties.

Frank Smits
Adviseur
SuperGarant Zorg & Verzekering

Frank Smits
Frank Smits Frank Smits
Adviseur

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.

Stel je vraag aan Frank Smits