Richella Soetens is in 2009 beëdigd als advocaat. Zij houdt zich naast de verschillende aspecten van het intellectuele eigendomsrecht (waaronder het merken, auteurs, modellen, octrooi- en reclamerecht en ongeoorloofde mededinging), bij De Clercq Advocaten & Notariaat ook bezig met IT en Privacy kwesties.

Niet alleen heeft Richella ruime ervaring met het procederen bij verschillende gerechtelijke instanties, maar bijvoorbeeld ook met het opstellen van – en onderhandelen over – diverse overeenkomsten met betrekking tot IT, IE & Privacy. Zij heeft zich mede gespecialiseerd in aspecten van intellectueel eigendom en privacy rondom franchise en adviseert in dit verband zowel franchisegevers als franchisenemers, onder meer ten aanzien van het vastleggen en gebruik van IE-rechten en de rolverdeling en verantwoordelijkheden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Al ruim 160 jaar laten een groot aantal, veelal landelijk opererende, bedrijven en stichtingen hun belangen behartigen door De Clercq Advocaten Notariaat.

Stel je vraag aan Richella Soetens