Koopplein.nl

Koopplein.nl is een landelijk dekkend netwerk van 248 lokale handelsplaatsen op internet. Deze lokale marktplaatsen bemiddelen gratis in koop en verkoop van overwegend gebruikte goederen op gemeentelijk niveau. Koopplein-ondernemers exploiteren een Koopplein in hun eigen gemeente. Adverteren op Koopplein.nl is gratis voor particulieren. De commerciële doelgroep wordt gevormd door de lokale ondernemers.

Social media is geïntegreerd binnen het Koopplein concept. Zo zijn de advertenties deelbaar op alle platforms.

Koopplein.nl biedt haar franchisenemers onder andere; een lokale website en beveiligde hulpprogramma’s, voor administratie en facturering. Het opstartpakket omvat o.m. een starterscursus, hosting van de website en database, een eigen emailadres, ondersteuning en begeleiding middels het eigen intranet met een digitaal handboek, verkoopinstructie en marketingmodellen.

Franchisenemers van Koopplein.nl beschikken over de volgende skills: commerciële en ondernemende instelling, verkooptalent, doorzetter en affiniteit met social media. 

Koopplein.nl biedt twee verschillende samenwerkingsvormen aan. De full-franchise samenwerking en de budgetvriendelijke variant, zie ‘Kerncijfers’, in de vorm van een dealerschap voor € 195,- per maand waarbij een hogere mate van zelfstandigheid nodig is. 

Kopen bij de buren via Koopplein.nl

Algemeen

Kopen via internet is niet meer weg te denken. Inmiddels bestellen Nederlanders per jaar voor zo’n drie miljard...

Geïnteresseerd in deze formule?
Direct informatie aanvragen

Kerncijfers

Franchise sinds
2007
Aantal vestigingen
248
Waarvan franchise
25
Entreegeld
€ 0
Totale investering
€ 2.500
Eigen vermogen
€ 2.500