Themabijeenkomst: Duizenden euro’s besparen met goed vastgoedbeheer

Op donderdagmiddag 15 december 2016 vindt de themabijeenkomst met als onderwerp ‘Duizenden euro’s besparen met goed vastgoedbeheer’ plaats in Baarn.

Huur is na personeel vaak de grootste kostenpost voor ondernemers. De leegstand in winkelstraten en op industrieterreinen is groot, maar veel huren zijn niet of weinig veranderd in de afgelopen jaren. Terwijl er met de juiste aanpak tienduizenden euro’s te besparen zijn. Daarom organiseert Franchise+ in samenwerking met Koelewijn & Partners en Sqcare een bijeenkomst waarin de volgende vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden behandeld worden:

  • Wat zijn de wettelijke kaders rond huurprijzen en huurtermijnen?
  • Wat zijn globaal gezien de huurprijsontwikkelingen van dit moment?
  • Wat zijn de wettelijke en de praktische mogelijkheden voor huurder en verhuurder?
  • Zijn de relevante data in beeld? Ook die van de zelfstandig hurende ondernemer?
  • Moeten franchiseovereenkomst en huurcontract in termijnen gelijklopen?
  • Match met het exploitatiemanagement. Zijn de percentages nog in verhouding?
  • Wat zijn de verplichtingen van de franchisegever richting franchisenemer met betrekking tot vastgoed?
  • Wie is woord-/penvoerder in de onderhandelingen? Wat zijn de doorlooptermijnen?
  • Wat verwacht de ondernemer aan ondersteuning, hoe lopen die contacten wie documenteert en wie betaalt?

Door deel te nemen aan deze bijeenkomst krijgt u als franchisegever in een korte tijd een goed beeld van de kansen van goed vastgoedbeheer. U krijgt handvatten aangereikt om franchisenemers te ondersteunen bij het behalen van een betere exploitatie. In de aansluitende borrel kunt u onder het genot van een hapje en een drankje verder van gedachten wisselen met uw collega-franchisegevers. 

Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor franchisegevers. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich kosteloos aanmelden door te mailen naar Martine Schippers, via martine@franchiseplus.nl. Indien u vooraf al vragen heeft, horen wij dat graag zodat wij deze in ieder geval kunnen beantwoorden.

Informatie

Locatie

Baarn