Seminar Franchisewet voor franchisegevers en franchisenemers

Op 1 januari 2021 is de nieuwe Franchisewet in werking getreden. Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt voor enkele belangrijke wetsartikelen een overgangsperiode van 2 jaren. Dat betekent dat de nieuwe wet integraal van toepassing wordt, ook op toen bestaande overeenkomsten, per 1 januari 2023. Bent u al klaar voor deze overgang?

Hierbij nodigen we u uit voor een seminar waarin de franchise- en huurrechtspecialisten van Holla legal & tax de gevolgen van de nieuwe wet bespreken en u wegwijs maken in de clausules. Hierbij wordt mede aandacht besteed aan een aantal huurrechtelijke aspecten.
 
Onderwerp 
Franchisewet voor franchisegevers en franchisenemers

Datum en tijd 
Donderdagmiddag 23 juni 2022, vanaf 15.30 uur

Locatie
Holla legal & tax Utrecht (Creative Valley gebouw)

Tijdens het seminar zullen onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

  • Welke bepalingen van de Franchisewet kennen een uitgestelde inwerkingtreding?
  • Welke verplichtingen heeft de franchisegever bij het aangaan van een franchiseovereenkomst met een (nieuwe) franchisenemer?
  • Wat zijn de verplichtingen met betrekking tot een goodwillvergoeding voor de franchisenemer bij het beëindigen van de franchiseovereenkomst?
  • Wat wordt er onder de zorgplicht van de franchisegever verstaan in de nieuwe Franchisewet?
  • Welke wijzigingen in de franchiseformule mag de franchisegever pas doorvoeren met instemming van franchisenemers, en hoe is dat geregeld?
  • Wat is de verhouding tussen de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst en hoe kunnen deze het beste op elkaar afgestemd worden?
  • Indien u ook huurder bent; hoe zit het met uw bescherming?
  • Hoe kunt u het overleg tussen franchisegevers en franchisenemers goed structureren?
  • Wat is er veranderd omtrent non-concurrentiebedingen?

Laat hieronder uw gegevens achter om aan te melden! Heeft u een specifieke vraag die u graag beantwoord ziet tijdens het seminar, vermeld deze dan bij uw aanmelding.

Informatie

Locatie

Holla legal & tax Utrecht (Creative Valley gebouw)