'Franchising is ondernemen in verbondenheid'

Olympia Uitzendbureau op groei gericht

Olympia Uitzendbureau is min of meer een witte raaf in uitzendland. Er zijn een paar kleine ketens, met een handvol vestigingen, die op franchisebasis werken. Olympia Uitzendbureau is juist mede groot geworden door franchise, met momenteel 95 vestigingen in Nederland. De ambities reiken verder, zelfs over de landsgrenzen heen. Mét franchising welteverstaan, zo vertelt Robert-Jan van den Berg, Directeur Franchise van Olympia Uitzendbureau.

Olympia Uitzendbureau is in meer dan één opzicht een bijzonder bedrijf. Hoewel het al sinds 1969 bestaat - en, volgens de overlevering, vernoemd is naar het schrijfmachinemerk -, is het als franchisegever nog een relatief jonge organisatie. Met Van den Berg gaan we met forse stappen door de historie. Startjaar was dus 1969, toen Olympia begon als uitzendbureau voor administratief personeel, later gevolgd door de industrieel-technische beroepen. Uitzendbureaus waren destijds nog een beetje 'verdacht', althans in de ogen van de vakbonden. Van het poldermodel was immers nog lang geen sprake en de bonden verweten de uitzendbureaus, dat hun tijdelijke krachten werk afnamen van werknemers in vaste dienst. In 1987 nam Marcel Slaghekke Olympia over, dat inmiddels een zestal vestigingen kende. Slaghekke, nog altijd directeur-grootaandeelhouder, concentreerde zich aanvankelijk op de geografische driehoek Rotterdam, Den Haag en Utrecht waar hij verder wilde groeien. Begin jaren negentig volgde een economische recessie, weliswaar niet zo ingrijpend als die van een decennium eerder maar toch een die grote gevolgen had voor bedrijven en bedrijfstakken, dus ook voor de uitzendbranche. Uitzendbedrijven probeerden vast te houden wat ze hadden en lang niet alle spelers slaagden daarin. Olympia Uitzendbureau lukte dat echter wel en toen de economie weer aantrok, was de hamvraag: hoe gaan we opnieuw expanderen? Op dat moment kwam Robert-Jan van den Berg in beeld, die onderzoek deed naar de mogelijkheden van franchising in de uitzendbranche waar dat nog een onbekend fenomeen was.

Volbloed ondernemers

"Met het signaal op groen zijn we met twee pilotvestigingen van start gegaan," aldus Van den Berg. "Dat was in 1997 en vanaf 1998 zijn we met de franchiseformule gestart, naast onze eigen vestigingen. Het groeitempo lag tussen de zeven en tien openingen per jaar."

Niet lang na de aftrap brak een nieuwe periode van recessie aan. Het volume - gemeten naar aantal uitzenduren - van de uitzendbranche halveerde, met de nodige slachtoffers tot gevolg. Vooral kleine bedrijven vielen om en ook de grotere spelers kregen klappen. "Mede dankzij onze franchisers zijn wij, ook in de slechte periode, blijven groeien. Absoluut rampjaar voor de uitzendbranche was 2003, dat ook ons magerste jaar was met een omzetgroei van 8,5 procent. Waarom Olympia het zo goed is blijven doen? We hebben een sterke formule, een hands on-mentaliteit en een no nonsense-instelling. Onze franchisenemers zijn bovendien volbloed ondernemers, die vechten voor hun omzet en uitbreiding van hun marktaandeel. Dat heeft ons absoluut geholpen om te kunnen blijven groeien, ook in jaren met economische tegenwind."

Franchising als groeistrategie is in het kort het credo van Olympia Uitzendbureau. Waarom heeft de organisatie dan toch nog eigen vestigingen? Robert-Jan van den Berg: "Om te beginnen, zijn we vanaf 2004 bezig met een conversie van een aantal eigen vestigingen naar franchise. Toch zullen we altijd met eigen vestigingen blijven werken. Sommige marktgebieden, met name de grote steden, lenen zich namelijk niet zo makkelijk voor franchise. Minstens even belangrijk is dat we optimaal voeling met de markt willen houden en dat kan het best via eigen vestigingen. We hebben momenteel 95 vestigingen, waarvan er 65 op franchisebasis worden geëxploiteerd. In Nederland zien wij nog ruimte voor ongeveer 25 nieuwe vestigingspunten, die we overigens allemaal op franchisebasis willen neerzetten. Onze ambitie is om dit binnen twee jaar te realiseren; dan hebben we een uitstekende marktdekking. Het is niet eenvoudig om goede kandidaten en locaties te vinden. Vandaar ook de ludieke actie, die we recent in Rotterdam georganiseerd hebben. We wilden geen gebruikelijke dagbladadvertentie plaatsen om potentiële franchisenemers te interesseren, maar hebben een enorme personeelsadvertentie op doek laten drukken. Het is waarschijnlijk de grootste personeelsadvertentie ooit, met een formaat van 20 bij 50 meter. De tekst was simpel: 'Gezocht: 25 directeuren m/v'. Deze werd omringd door nog eens honderden andere vacatures. Natuurlijk gaat het bij franchisenemers niet om een vacature of directeur, maar we wilden op een speelse en opvallende manier de aandacht op ons vestigen. En dat is ons, gezien de forse publiciteit eromheen, aardig gelukt. Wij geloven in franchising omdat we overtuigd zijn van de gedrevenheid van ondernemers binnen hun eigen marktgebied. Aan de cijfers zien we trouwens dat dit werkt. Vanaf de tweede helft van 2004 trekt de uitzendbranche aan en vorig jaar heeft Olympia een omzetstijging van 37 procent weten te realiseren. Gingen we in 2004 als organisatie door de omzetgrens van 100 miljoen euro heen, dit jaar zullen we bijna het dubbele hiervan realiseren. We zijn tevreden, maar ons ambitieniveau blijft onverminderd hoog."

Franchise Trofee

Dat ook anderen hier oog voor hebben, blijkt onder andere uit de titel 'beste franchise onderneming 2006' die Olympia Uitzendbureau in de wacht wist te slepen. De uitzendorganisatie werd tot winnaar uitgeroepen in de categorie 'formules met een looptijd korter dan 10 jaar'. De Franchise Trofee wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse Franchise Vereniging (NVF). De jury bleek onder de indruk van de consequente marktbenadering van Olympia én van de omzetcijfers. Volgens het juryrapport is Olympia Uitzendbureau  vooralsnog de enige uitzendformule die op basis van franchise een meer dan acceptabele uitrol tot stand heeft weten te brengen. Dit valt temeer op daar andere grote uitzendorganisaties hun franchiseplannen ofwel niet hebben doorgezet, dan wel hebben zien stranden."

Vraag aan Van den Berg is dan ook: waarom is het Olympia wél gelukt? "Daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven. Het heeft voor een deel te maken met de structuur van de branche zoals die was op het moment dat wij gingen franchisen. De kleinere spelers vielen weg of hadden de middelen er niet voor; de groten zagen er wellicht de noodzaak niet van in. Eigenlijk zou je dat aan onze collega's zelf moeten vragen. Wij leiden onze franchisenemers goed op, begeleiden hen met onze franchisemanagers, hebben veelvuldig en regelmatig overleg en communiceren o.a. via intranet met hen. Er is een franchisevereniging en een franchiseraad, waarin bestuursleden ieder met een eigen portefeuille zitting hebben. Kortom, we kennen korte lijnen en kunnen snel schakelen met elkaar. Algemeen geldt, dat we dicht 'op' de markt zitten, zowel op de bedrijven als de uitzendkrachten. Als franchisegever maken we graag gebruik van de lokale marktkennis van onze franchisenemers, die omgekeerd op hun beurt kunnen profiteren van de landelijk opererende bedrijven die wij als klanten aantrekken. Zo zijn we met elkaar in staat om grote accounts door lokaal werkende franchisenemers van dienst te zijn. Dan kun je de lichtvoetigheid van deze ondernemers combineren met de kracht en schaalgrootte van de Olympia-organisatie. Een sterker voorbeeld van synergie lijkt nauwelijks mogelijk. Wij zien franchising dan ook als ondernemen in verbondenheid: je doet het met elkaar, waardoor je er allebei beter van wordt."

Fusie tot Allbecon Olympia

En de toekomst? "Onze prioriteit is verdere expansie, zowel nationaal als internationaal," zegt Robert-Jan van den Berg. In Nederland is nog een zekere groei mogelijk, maar komen de grenzen ervan in zicht. Dat ligt anders in het buitenland, zoals blijkt uit de voorgenomen fusie van Olympia Uitzendgroep en het Duitse beursgenoteerde Allbecon A.G. Dit nieuws kwam op 20 september jongstleden naar buiten. Uitzendorganisatie Allbecon heeft 86 vestigingen, waarvan ruim driekwart in Duitsland en Spanje; daarnaast zijn er vestigingen in Italië, Polen, Zwitserland en Portugal. De fusieplannen moeten eind oktober nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders van Allbecon, dat op holdingniveau voortaan als Allbecon Olympia door het leven zal gaan. De nieuwe uitzendorganisatie zal aan de beurs in Franfurt worden genoteerd. Door de fusie ontstaat een nieuwe, internationaal georiënteerde (franchise) uitzendorganisatie.

"De fusie past helemaal in onze plannen om de organisatie via franchise internationaal uit te breiden," reageert Van den Berg. "De huidige landenportfolio's, werkterreinen en bedrijfssystemen vullen elkaar goede aan." De fusie zal geen organisatorische aanpassingen of verlies van arbeidsplaatsen veroorzaken. De afzonderlijke uitzendbureaus blijven in de landen waar zij nu opereren werken onder de huidige merknamen. De leiding van Allbecon Olympia A.G. wordt gevoerd door Marcel Slaghekke. Allbecon Olympia streeft naar een verdere expansie in Europa door in de geselecteerde markten een vaste positie te veroveren. De groeiperspectieven worden versterkt door de grotere marktomvang, waarin het franchiseconcept van Olympia kan worden uitgerold.

Wat is tot slot de meerwaarde van de voorgenomen fusie voor de Nederlandse organisatie in het algemeen en de franchisenemers in het bijzonder? "In deze combinatie verwachten wij voordelen te kunnen behalen in het bedienen van internationale accounts. Vanuit de franchisenemers is trouwens enthousiast op het nieuws gereageerd. Deze stap onderstreept nogmaals de ambities die wij hebben en ondernemers vinden het positief om bij een dergelijke organisatie aangesloten te zijn. In onze strategie streven we naar continuïteit door een voortdurende groei van ons marktaandeel," besluit Robert-Jan van den Berg.