Duurzaam ondernemen en bouwen

Ontdek hoe bedrijven en franchisenemers concurrerend kunnen blijven door duurzaamheid in projecten te integreren en te voldoen aan milieuregelgeving waarbij modulaire technieken continue verbetert worden. Het landschap voor de ondernemer is aan het veranderen waarbij duurzaamheid en klimaatneutraliteit een steeds grotere rol gaat spelen in het winstmodel van de onderneming.

Verschuiving naar een duurzame en eco-efficiënte waardeketen

De bouwsector bevindt zich op een kritiek punt: bedrijven moeten duurzaamheid centraal stellen bij de uitvoering van hun projecten, anders lopen ze het risico nieuwe groeimogelijkheden te verliezen.

Overheden en gemeenten handhaven strikte klimaat regelgeving om de ecologische voetafdruk te verkleinen, energie te besparen en de efficiëntie bij de oplevering van projecten te verbeteren. Grootschalige inefficiënties in de waardeketen van de bouw blijven echter van invloed op de marges, de hoeveelheid koolstofdioxide die er uitgestoten wordt, het energieverbruik met daarbij vertragingen en hogere kosten tot gevolg.

Gedreven door factoren zoals snelle digitalisering, prijsstijgingen in hout en de urgentie van de energie-optimalisatie, moet de ondernemer overschakelen naar een meer geïntegreerde, holistische en circulaire benadering voor duurzaam zakelijk succes.

Duurzaam bouwen

Om concurrerend, efficiënter en duurzamer te worden, kunnen bedrijven duurzamer worden. 
Commerciële en residentiële gebouwen zijn verantwoordelijk voor 50 procent van de wereldwijde uitstoot en 40 procent van de wereldwijde vraag naar energie. Met evoluerende milieuregelgeving, hoger wordende kosten voor nutsvoorzieningen en boetes zullen bedrijven alleen aanzienlijke winst kunnen genereren als ze de mechanismen voor de uitvoering van projecten verbeteren en hun koolstofemissies verlagen.

Door modulaire technieken en gerecyclede bouwmaterialen te integreren, kan het bedrijf en het milieu hier optimaal van profiteren. Ga bijvoorbeeld aan de slag met het verduurzamen van je eigen pand door pir plaat kopen ben je al een stap in de goede richting.

Eco-efficiënt ontwerp, fabricage en montage

Tegenwoordig zijn bedrijfsmodellen voor de bouw gericht op het integreren van afval en vervuiling in het proces, het verlengen van de levensduur van producten en materialen en het verbeteren van kwaliteit en efficiëntie met modulaire ontwerpen.

Bedrijven kunnen circulaire ontwerpen economisch levensvatbaar maken door zich te concentreren op bouw- en verpakkingsmaterialen van biologische oorsprong, waaronder lichtere en recyclebare materialen zoals lichtgewicht stalen frames, isolatie zoals pir osb plaat en duurzaam hout. Door duurzaamheid praktijken op te nemen in het ontwerpproces, kunnen projectbetrokkenen overschakelen van locatieafhankelijke methoden naar efficiënte modulaire methoden, waardoor het energieverbruik in gebouwen met 30 tot 80 procent wordt verminderd.

Verstilde manieren van werken en gebrek aan afstemming in de waardeketen blijven belangrijke belemmeringen voor duurzaam bouwen.

Bedrijven die samenwerking tussen teams willen stroomlijnen en processen optimaliseren, gaan voor een betere controle van de waardeketen en een effectieve en gestroomlijnde samenwerking.

Het concurrentievoordeel voor duurzaam succes

Om te voldoen aan strikte milieuregelgeving en om over te schakelen naar de circulaire economie, moet ieder zijn duurzaamheid praktijken heroverwegen. De ondernemer dient de mogelijkheid te krijgen om de toekomst opnieuw vorm te geven door gebruik te maken van modulaire technieken en nieuwe processen.

Ga voor een duurzame gebouwde omgeving door scenario's te visualiseren, simuleren en integreren in alle stadia, van planning en ontwerp tot oplevering.

Integreer de duurzaamheid in jouw activiteiten terwijl ze voldoen aan de regelgeving, de natuur, het hoofd bieden aan de toenemende projectcomplexiteit en de druk voor krappe budgetten compenseren.

Lees meer over: